Václav Fiala
Džbán 1994
4.–31. èervence
RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK913
Václav Fiala – Etuda 16. 7. 1994
Václav Fiala – Etuda 16. 7. 1994