Václav Fiala
Džbán 1994
4.–31. èervence
RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK936
Václav Fiala – Etuda 27. 7. 1994
Václav Fiala – Etuda 27. 7. 1994