RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK821
…z jedné soukromé sbírky
současná česká grafika

Miroslav Přichystal – Člověk a jeho svět, komb. technika, 168 ´ 124 mm, 1980