RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK803
…z jedné soukromé sbírky
současná česká grafika

Zdeněk Strouhal – Jezdci I, lept, 108 ´ 97 mm, 1987