RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK465
Anita Grimm-Borchert, Eva Vettel, Usch Quednau, Nicole Peters

Nicole Peters - Cyklus Vnitřní prostor – bedna na nářadí 3, 2008, kovová bedna, akrylová barva a „živičná“ břidlice na kartonu, 21?×?16?×?30,5?cm