RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK57
Jaroslav Hruška, Svatopluk Šalda – Krajiny vzdálené i blízké