RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK3
Karel Čapek, Josef Čapek, Václav Rabas

Josef Čapek zanechal kubismu? Jeho poslední dílo je prý, podle doslechu, rázu zcela naturalistického! A bratr Karel mu to dokonce schvaluje