RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK578
Namaluj své město, svoji vesnici – dětská výtvarná soutěž

Pavel Bohatý, čestné uznání I. kategorie, MŠ Řevničov, 6 let