RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK568
Namaluj své město, svoji vesnici – dětská výtvarná soutěž

Lucie Krausová, čestné uznání I. kategorie, MŠ Roztoky, 7 let