RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK17
Obnovené památky na okrese Rakovník v letech 1990–1996