RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK198
Rakovník v dílech umělců tří století ze sbírek Rabasovy galerie