RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK99
Rakovník v dílech umělců tří století ze sbírek Rabasovy galerie