RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK58
Rakovník v dílech umělců tří století ze sbírek Rabasovy galerie