RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK176
Rakovník v dílech umělců tří století ze sbírek Rabasovy galerie