RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK228
Rakovník v dílech umělců tří století ze sbírek Rabasovy galerie