RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK107
Rakovník v dílech umělců tří století ze sbírek Rabasovy galerie