RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK166
Rakovník v dílech umělců tří století ze sbírek Rabasovy galerie