RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK56
Rakovník v dílech umělců tří století ze sbírek Rabasovy galerie