RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK168
Rakovník v dílech umělců tří století ze sbírek Rabasovy galerie