RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK17
Zachráněné poklady
ukázky z nově zrestaurovaných sbírek Rabasovy galerie