RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK36
Jaroslav Papoušek
obrazy

Kůň a krajina – variace VIII., olej, 38 ´ 46 cm
Horse and Landscape – variation VIII., oil, 38 ´ 46 cm