RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK805
Václav Rabas
Lidé a věci domova

Topoly mého mládí, akvarel, 51 ´ 71 cm, 1952