RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK65
IVA KRAMPEROVÁ – housle, PAVEL SVOBODA – varhany
Varhaník Pavel Svoboda
     je laureátem soutěží Pražské jaro a Bach-Wettbewerb Leipzig. Hudbě se začal věnovat na ZUŠ v Dobrušce, hru na varhany studoval na Konzervatoři v Pardubicích, Akademii múzických umění v Praze u prof. Jaroslava Tůmy a Universität der Künste v Berlíně u nizozemského varhaníka Leo van Doeselaara.  Je předsedou spolku PROVARHANY, který se zaměřuje na ochranu historických varhan. Hru na varhany vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a je vedoucím Oddělení historicky poučené interpretace na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze.
Iva Kramperová
     absolventka Hudební fakulty AMU v Praze, je vyhledávanou sólistkou a komorní hráčkou. Hru na housle studovala na pardubické konzervatoři u Vladimíra Kulíka, pražské AMU (Prof. Ivan Štraus, Leoš Čepický) a účastnila se řady interpretačních kurzů v Čechách (Václav Hudeček, Ivan Štraus aj.) i v zahraničí (Francie – Régis Pasquier). Obdržela řadu soutěžních ocenění a stala se stipendistkou firmy Yamaha, laureátkou Mezinárodní soutěže Beethovenův Hradec, Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka a Nadace Český hudební fond. Jako sólistka vystupuje s orchestry, uvádí i díla soudobých autorů: Jaroslava Smolky, Slavomíra Hořínky, Miroslava Kubičky, Jožky Matěje a Luboše Fišera. Je koncertním mistrem komorního souboru Barocco sempre giovane, s kterým natočila řadu CD a vystoupila na stovkách koncertů v ČR i v zahraničí (Španělsko, Německo, Belgie aj.) včetně festivalů jako je Pražské jaro. Natáčí pro Český rozhlas i televizi a je profesorkou houslové hry na Konzervatoři Pardubice.