RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK56
PAVEL ČERNÝ, SPOHR VIOLIN DUO
Pavel Černý
     varhaník, pedagog a organolog je často zván ke koncertním vystoupením. Kromě předních domácích pódií již účinkoval v mnoha zemích Evropy, v USA, Japonsku, Brazílii, Africe a na Kubě. Vyučuje varhanní hru a improvizaci na HAMU v Praze a také na JAMU v Brně a zasedá jako člen soutěžních porot. Upozornil na sebe získáním 1. cen ve varhanních soutěžích v Opavě (1990), Lublani (1992) a na Pražském jaru (1994). Další ceny mu byly uděleny prostřednictvím významných kulturních organizací. Doma i v zahraničí natáčí na CD, pro rozhlas a televizi. Některé CD nahrávky byly oceněny zahraniční kritikou. Je tvůrcem rozhlasových seriálů o varhanách. Pavel Černý je uměleckým ředitelem mezinárodního varhanního festivalu „Varhany znějící“ ve Slaném. Jako organolog pracuje v odborných komisích při stavbách, restaurování a dokumentaci varhan, publikuje odborné články a propaguje historické nástroje v České republice.
Spohr Violin Duo
     bylo založeno houslisty Janou a Ondřejem Lébrovými v roce 2013. Kromě řady úspěšných koncertů nahráli jako první v České republice pro Český rozhlas komplet koncertantních duet op. 67 L. Spohra. Jeho osobnost a dílo inspirovalo také tuto dvojici k pojmenování souboru právě jeho jménem. Spohr byl sám slavným houslistou a pro dvoje housle napsal mnoho vynikajících děl. Nicméně oba umělce inspirovalo i mnoho krásných skladeb od jiných autorů – od baroka až po současnost, psaných přímo pro dvoje housle, které jsou hrány jen příležitostně. V roce 2016 SVD natočilo pro Český rozhlas Spohrovo Grand duo, op. 150 a mimo jiné vystoupilo na Hudebním festivalu Antonína Dvořáka. Spohr Violin Duo příležitostně zahrnuje do svých koncertních programů díla pro dvoje housle a varhany (zejména Chrámové sonáty W. A. Mozarta) nebo díla pro dvoje housle a klavír.
Jana Lébrová
     je absolventkou Pražské konzervatoře (prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně (prof. David Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např. “Pyramid Award”, Maurice Warshaw Prize, Sheriff‘s Prize for the Violin and the Dove Prize, Chamber Music Prize, 1st Prize at the String Quartet Competition of the Chartered Surveyors’ Company and Dorothy Adams Prize. Je pravidelně zvána ke spolupráci s Mahler Chamber Orchestra, Irish Chamber Orchestra, Luzern Festival Orchestra pod taktovkou Maestra C. Abbada, D. Hardinga, P. Bouleze, D. Gatti, Esa-Pekka Salonen, Vladimir Jurowski aj. S těmito tělesy vystupuje prakticky po celém světě. Věnuje se také komorní hře a vystupovala na festivalech jako je Pražské jaro, Haaglanden Chamber Music Festival (Holandsko), Festivo Aschau - Chamber Music Festival (Německo), Martinů Festival a další. V minulosti natáčela pro Český rozhlas a Českou televizi. Hraje na italský nástroj z roku 1810.
Ondřej Lébr
     kromě absolutoria Pražské konzervatoře a HAMU v Praze dokončil díky významné stipendijní podpoře „Nadace Václava a Dagmar Havlových VIZE 97“ v letech 2000–2005 postgraduální a prestižní mistrovské studium na drážďanské Hochschule für Musik Carl Maria von Webera ve třídě prof. Ivana Ženatého. Několikrát vystoupil na pozvání bývalého prezidenta ČR Václava Havla v Míčovně Pražského hradu a na zámku v Lánech. Koncertuje v tuzemsku i v zahraničí, pro vydavatelské společnosti v USA (M.M.C., Parma Recordings) pravidelně natáčí CD s houslovými koncerty a komorní tvorbou soudobých amerických autorů. Tyto nahrávky jsou vysoce hodnoceny odbornou kritikou v USA a distribuovány prestižní společností Naxos. V roce 2008 vyšla v jeho revizi a interpretaci ojedinělá notová publikace „J. F. Mazas – Études spéciales op. 36/1 s dokomponovaným hlasem druhých houslí Josefa Micky“, na níž se s Ondřejem Lébrem kromě čtyř mladých houslistů podílí i legendární a slavný český houslista Josef Suk. Je také zakládajícím členem Kalabisova klavírního tria spolu s klavíristou Miroslavem Sekerou a violoncellistou Lukášem Polákem. Ondřej Lébr v minulosti vystupoval s řadou výrazných uměleckých osobností – s Josefem Sukem, Ivanem Ženatým, Václavem Hudečkem, Kateřinou Englichovou, Janou Bouškovou. Pedagogicky působí na Konzervatoři v Teplicích, Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy a ZUŠ Harmony v Dolních Břežanech. Je zakladatelem a ředitelem Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky. Spolupracuje s Českým rozhlasem.