RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1911
Altair kvarteto z Pařížské konzervatoře
Rabasova galerie v Rakovníku
Kulturní centrum v Rakovníku
Heroldova síň
17. března 1994 v 19.30 h
Saskia Lethiec – I. housle
Karine Lethiec – II. housle
Patrick Dussart de la Iglesia – viola
Emanuelle Bertrand – violoncello

  Program:  
W. A. Mozart – Kvartet K. V. 157
J. Haydn – Kvartet č. 3 „Jezdecký“ op. 74
M. Ravel – Kvartet F dur

     Předprodej v pokladně Rabasovy galerie a Kulturního centra v Rakovníku.