RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2336
Ars instrumentalis Pragensis
Rabasova galerie v Rakovníku
Heroldova síň
13. prosince 1994 v 19.00 h
Pavla Bušová-Kšicová – alt
Radim Kocina – hoboj
Luboš Hucek – fagot
František Xaver Thuri – cembalo

  Program:  
J. B. Loillet – Sonáta C dur pro hoboj a basso continuo (Largo cantabile, Allegro, Largo espressivo, Allegro)
J. A. Seeling – Pastorela pro alt, fagot a cembalo
G. P. Teleman – Sonáta e moll pro fagot a cembalo (Cantabile, Allegro, Recitativo – Arioso, Vivace)
C. Ph. E. Bach – Pastorale a moll pro hoboj, fagot a cembalo

  Přestávka  
J. Vodrážka – 4 staré vánoční písně pro alt s doprovodem (Narození božího, Krista Krále nebeského, Děťátko se narodilo, Syn boží se nám narodil)
G. P. Teleman – Sonáta g moll pro hoboj a basso continuo (Largo, Presto, Tempo giusto, Andante, Allegro)
B. Marcello – Sonáta e moll pro fagot a cembalo (Adagio, Allegro, Largo, Allegro)
F. X. Thuri – Pastorela in F pro alt s doprovodem

Pavla Bušová-Kšicová
     vystudovala vysokou školu tech. typu, zpěv studovala u prof. Terezy Blumové. Věnuje se převážně interpretaci barokní hudby (J. S. Bach, G. F. Händel, G. P. Teleman, M. A. Charpantier), ale zároveň spolupracuje i s našimi soudobými skladateli (P. Eben, V. Hálek). Vystupuje jako sólistka na našich i zahraničních pódiích, pravidelně hostuje v Německu (Vánoční oratorium J. S. Bacha). Má ve své sbírce již řadu sólových nahrávek pro ČR, ČTV a též na CD.
     
Radim Kocina
     absolvent Pražské konzervatoře (prof. L. Ježová). Po absolutoriu AMU se stal členem orchestru Národního divadla v Praze a v r. 1991 zvítězil v konkurzu na místo hobojisty v symf. orchestru hl. města Prahy FOK. Je vítězem národní soutěže konzervatoří z r. 1985 a členem komorního sdružení „Musica filharmonica Pragensis“. Spolupracuje s ČR, ČTV a je stálým hostem Komorního orchestru města Luxemburg.
     
Luboš Hucek
     absolvent konzervatoře v Plzni u prof. L. Šmídla a AMU v Praze (prof. Mil. Masier). Laureát mezinárodních soutěží v Markneu-Kirchenu, Wloszakowicích a vítěz mezinárodní soutěže Pražské jaro 1981. Člen symf. orchestru hl. města Prahy FOK. Řada sólových nahrávek pro ČR, TV a se souborem „Ars instrumentalis Pragensis“ pravidelně spolupracuje s gramofonovými firmami.
     
Frant. Xaver Thuri
     profesor Pražské konzervatoře, hobojista, cembalista, varhaník, improvizátor, hudební skladatel.
     Jeho široký hudební záběr prozrazuje leccos z jeho osobnosti. Dlouholetý člen Pražského komorního orchestru bez dirigenta. Zajímavé jsou jeho kompozice, převážná část z nich je psána v barokním slohu. Ne nadarmo se o něm mluví jako o posledním žijícím barokním skladateli v Čechách. Vychoval celou řadu úspěšných hobojistů – absolventů Pražské konzervatoře. Je sbormistrem Českých madrigalistů, oceňuje se jeho činnost realizátorská v hudebních archivech. Natočil řadu sólových nahrávek pro ČR, ČTV a také CD.
     
     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie.