RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1766
Marie Pospíšilová-Vigilante – klavírní recitál
Rabasova galerie v Rakovníku
Heroldova síň
23. února 1995 v 19.30 h

  Program:  
J. S. Bach – Preludium a Fuga fis moll z II. dílu Temperovaného klavíru
L. v. Beethoven – Sonáta d moll op. 31 č. 2 „Bouře“ (Allegro, Adagio, Allegretto)
L. Janáček – Po zarostlém chodníčku – II. řada (Andante, Allegretto, Piú mosso, Vivo)

  Přestávka  
D. Šostakovič – Preludium a fuga g moll z 24 Preludií a fug
M. de Falla – Andaluza
F. Chopin – Etuda op. 10 č. 12 „Revoluční“, Balada f moll

     Marie Pospišilová začala hrát na klavír v pěti letech u Vlasty Škampové na LŠU v Praze 4. V roce 1989 absolvovala pražskou konzervatoř u prof. R. Melmuky a v roce 1994 Akademii múzických umění u prof. E. Leichnera.
     V letech 1990–92 studovala také na Vysoké hudební škole v Grazu (Rakousko) u E. Jakoba a od října 1993 působí na této škole jako korepetitorka. Pravidelně se účastní různých soutěží a interpretačních kursů (2. cena na Soutěži konzervatoří v Pardubicích, 2 × 3. cena na soutěži O cenu Beethovenova Hradce v Hradci nad Moravicí, 3. cena na Smetanovské klavírní soutěži v Hradci Králové).
     Významnější koncerty:
     leden 1991 – Série komorních koncertů s bratrem violoncellistou v Kodani
     duben 1991 – Provedení klavírního kvartetu G. Faurého a Franz Schubert Quartett v Grazu
     červen 1992 – Sólistka v Rachmaninově II. klav. koncertu v provedení s Hochschulorchester Graz, Expozitura Oberschützen
     červen 1994 – Absolventský recitál v Sále B. Martinů na AMU v Praze
     
     Předprodej v pokladně Rabasovy galerie, vstupné 30 Kč.