RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1731
Panochovo kvarteto
Rabasova galerie v Rakovníku
nadace Český hudební fond
Heroldova síň
26. dubna 1995 v 19.30 h
Jiří Panocha – 1. housle
Pavel Zejfart – 2. housle
Miroslav Sehnoutka – viola
Jaroslav Kulhan – violoncello
spoluúčinkuje Arnošt Střížek – klavír

  Program:  
J. Haydn – Smyčcový kvartet A dur op. 55/1 Hob. III. 60 (Allegro, Adagio cantabile, Menuet, Finale. Vivace)
W. A. Mozart – Kvartet D dur K. s. 575 (Allegretto, Andante, Menuetto. Allegretto, Allegretto)

  Přestávka  
A. Dvořák – Klavírní kvintet A dur op. 81 (Allegro ma non tanto, Andante con moto – Vivace, Scherzo. Furiant. Molto vivace, Finale. Allegro)

     Předprodej v pokladně Rabasovy galerie, vstupné 30 Kč.