RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1826
Václava Černohorská a Halka Jelínková – klavírní recitál
Rabasova galerie v Rakovníku
Heroldova síň
11. května 1995 v 19.30 h

  Program:  
J. S. Bach – Anglická svita g moll (Halka Jelínková) (Preludium, Allemande, Courante, Sarabanda, Gavotta I., II.)
W. A. Mozart – Fantasie c moll Kv. 475 (Halka Jelínková)
S. Prokofjev – Sonáta č. 3 a moll (Halka Jelínková)
F. Chopin – Nocturno Des dur op. 27 (Václava Černohorská), Balada F dur op. 38 (Václava Černohorská), Mazurky op. 59 (Václava Černohorská), Polonéza – fantasie As dur op. 61 (Václava Černohorská)

     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie.
     Vstupné 30 Kč.