RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1514
Brian Wright – barokní loutna
(Anglie)
Rabasova galerie v Rakovníku
Heroldova síň
2. října 1995 v 19.30 h

  Program:  
Aureus Dix (1669–1719) – Suite in D minor (Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuet, Balloen Rondeau, Gigue)
J. S. Bach (1685–1750) – Suite c major BWV 1007 (Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuet I, Menuet II, Menuet I, Gigue)

  Přestávka  
anonymní skladby v F dur z Robartesovy loutnové knihy – cca 1650(Prelude, Courante, Sarabande, Courante, Canarie)
J. S. Bach (1685–1750) – Suite in a minor BWV 1008 (Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuet I, Menuet II, Menuet I, Gigue)

     Předprodej v pokladně Rabasovy galerie.
     Vstupné 50 Kč. (Studenti 40 Kč)