RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1901
Pražské dechové trio
Rabasova galerie v Rakovníku
Nadace Český hudební fond
Heroldova síň
16. listopadu 1995 v 19.30 h
Tomáš Knapp – hoboj
Zdeněk Rys – klarinet
Luboš Lachman – fagot

  Program:  
J. Haydn – Trio č. 2 (Andante, Menuetto, Vivace)
A. Salieri – Trio č. 2 (Menuetto, Larghetto, Allegro con brio)
W. A. Mozart – Divertimento č. 3 (Allegro – Menuetto, Largo. Menuetto, Finale)

  Přestávka  
F. X. Dušek – Parthia in C (Allegro – Largo, Menuet – Presto)
F. Bartoš – Allegro alla Polka
C. Arriev – Suite en trio (Allegro, Scherzo, Allegro)

     V duchu tradic, již ve světě proslulé české komorní hudby, vzniklo nově v roce 1993 opět Pražské dechové trio navazující na dlouholetou úspěšnou uměleckou dráhu souboru, založeného v roce 1966.
     Současní hráči Pražského dechového tria – Zdeněk Rys – hoboj; Tomáš Knapp – klarinet; Luboš Lachman – fagot (absolventi Pražské konzervatoře) vystupovali pod názvem Hlávkovo komorní dechové trio, které ve svých uměleckých začátcích úzce spolupracovalo s kulturní a vědeckou nadací architekta Josefa Hlávky. Tito hráči po léta působí na scéně profesionálních orchestrů. Již od mládí se věnovali komorní hudbě a úspěšně se zúčastnili jak sólově, tak s různými soubory, několika soutěží (Duškova soutěž hudební mládeže II. a III. místo v roce 1983, 1984, soutěž konzervatoří II. místo v roce 1989). Soubor již v tomto obsazení získal v roce 1991 I. místo v mezinárodní soutěži „Mladá Praha“ a zúčastnil se v roce 1992 světové soutěže komorních souborů v Tokiu.
     Pražské dechové trio reprezentuje českou i světovou hudbu v koncertních sálech, galeriích a zámeckém prostředí na vysoké profesionální úrovni. Kromě vystoupení na různých místech naší republiky soubor vystupuje pravidelně i v zahraničí – Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Japonsko. Pùvodní název tria se objevil také na CD a LP desce, vydané k výročí úmrtí W. A. Mozarta „W. A. Mozart a jeho čeští hudební přátelé“. Soubor také vystupuje v rozšířeném obsazení s naším předním cembalistou F. X. Thurim a známými pěvci.
     
     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie.
     Vstupné 50 Kč (studenti 40 Kč).