RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1685
pásmo vánoční hudby a poezie
Šastné Vánoce
Rabasova galerie v Rakovníku
Tylovo divadlo Rakovník
10. prosince 1995 v 15.15 h, druhé představení v 17.15 h
Radovan Lukavský
Eva Svobodová
Alena Mravcová
Pěvecký sbor Magistrae Raconenses
sbormistři Věroslava Borská a Eva Perglerová
klavírní doprovod Radim Smýkal
Vinohradská Harmonie – Vinohradská kapela
dirigent Otakar Pihrt

     Předprodej v pokladně Rabasovy galerie.
     Vstupné 36 Kč (děti, důchodci a mimorakovničtí 16 Kč).
     
     Oba koncerty sponzorují: Město Rakovník, Rakovnické keramické závody, RAJA, FALL, Česká spořitelna, Tiskárna Tuček, Pivovar Rakovník.