RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2084
středověká vánoční hudba
Ars cameralis
Rabasova galerie v Rakovníku
Heroldova síň
19. prosince 1995 v 19.30 h
Zuzana Matoušková – mezzosoprán
Milan Langer – varhanní portativ, středovìký cimbál
Lukáš Matoušek – flétny, jednoručky, kamzičí roh, šalmaj, krumhorny, gotická harfa
Jiří Richter – fidula, rybebka, citola

  Program:  
Mariánské písně – Nas mentes senpre téer (Alfoso X. „Moudrý“), Santa Maria amar, Gaude Maria, virgo infuisti, Maria en mitissima, Ab sit principio virgo Maria, Santissima mitissima, Regina gloriosa (Johannes Ciconia), Vergene bella (Guillaume Dufay/Francesco Petrarca)
Latinské písně v Čechách – Magnificemus Dominum, Que est ista, Sicut cedrus exaltata sum, Ave pura tu puella (Andreas), Modulisemus omnes, Stirps regalis fecundatur, Plaude euge theotocus (Petrus de Grudencz), Paraneua eructemus (Petrus de Grudencz)

  Přestávka  
Vánoční zpěvy a koledy – O quam pulchra racio, Velice přeutěšený den, Stala se jest věc divná, Quem pastores laudavere, Badz wiesiola panno czysta, More festi querimus, Edi beo thu, Palmiger a vernulis, Polorum regina, Zvěstujem vám radost, Alleluia, panna syna porodila

     Soubor Ars Cameralis je znám u nás i v cizině svojí dvojí interpretační činností, obsahující jednak středověkou hudbu 13. až 15. století, jednak hudbu současnosti. Bohatý repertoár je stále rozšiřován nejen o nové transkripce hudby, opatřované nejčastěji přímo z původních pramenů – středověkých rukopisů, ale i nově vzniklá díla 20. století. Soubor Ars Cameralis se snaží sestavovat programy tak, aby posluchači nejen poznávali vždy něco nového ze středověké hudby, ale aby pronikáním do této oblasti přijímali středověkou hudbu jako samozřejmost.
     Soubor se zúčastňuje hudebních festivalů (Pražské jaro, Brněnský festival, Timisoara muzikala, Pendeli festival Atény, Flandernský festival, Tage alter Musik Herne, Musica antiqua Jerez, Festival staré hudby Praha, Visegrad Festival apod.).
     Koncertuje a nahrává pro rozhlas a televizi doma i v zahraničí.
     Z nahrávek na CD připomínáme u nás dostupné: „Gotická hudba v Čechách“ (Gothic Music in Bohemia), dvojdílný komplet „Hudba Karlovy University“ (Music of Charles University) a nedávno dokončené CD s hudbou Guillauma de Machaut.
     
     Předprodej vstupenk v pokladně Rabasovy galerie.
     Vstupné 50 Kč (studenti 40 Kč).