RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2091
Adamusovo trio
Rabasova galerie Rakovník
Heroldova síň
7. února 2002 v 19.30 h
Jan Adamus – hoboj, anglický roh
Jitka Adamusová – housle
Květa Novotná – klavír

  Program:  
Johannes Brahms (1833–1897) – Trio op. 40 pro klavír, housle a anglický roh (Andante. Poco piú animato, Scherzo Allegro, Adagio mesto, Allegro con brio)
Claude Debussy (1862–1918) – Trio G – Dur pro klavír, housle a anglický roh (upravil Jan Adamus) (Andantino con moto allegro, Moderato con allegro, Andante espressivo, Finale – Appasionato)

  Přestávka  
Franz Schubert (1797–1828) – Nocturno op. 148 pro klavír, housle a anglický roh
Bedřich Smetana (1824–1884) – Koncertní etuda „Na břehu mořském“ pro sólový klavír
Antonín Dvořák (1841–1904) – Largo ze symfonie „Z nového světa“ pro anglický roh a klavír
Pablo de Sarasate (1844–1908) – Andaluzská romance op. 22 pro housle a klavír
Antonio Pasculli (1842–1924) – Koncert na motivy Donizettiho opery „La Favoritta“ pro hoboj a klavír
Marta Jiráčková (*1932) – „Olbramovy Evy“ – Suita pro hoboj, housle a klavír inspirovaná dílem sochaře Olbrama Zoubka pro Adamusovo trio 1995 (I. Eva Jiskra, II. Eva Šipka, III. Eva Kopretina)
Beseda s hudebním skladatelem Janem Klusákem, autorem hudby „Nemocnice na kraji města“

Jan Adamus
     absolvent AMU v Praze ve třídě F. Hantáka. V roce 1977 získal 1. cenu v Mezinárodní soutěži Pražského jara. Spolupracuje s významnými orchestry a umělci (Václav Smetáček, Josef Suk, Jiří Bělohlávek, Petr Altrichter, Michael Helmrath, Jiří Kout, Vladimír Válek, Andrev Constantine aj.).
     Jan Adamus se také zabývá objevováním dosud nehraných skladeb starých mistrů, které vyhledává v archivech. Výsledkem této činnosti jsou vydané CD s hobojovými koncerty Carlo Besozziho a hobojové koncerty starých českých mistrů (Jírovec, Rejcha, Družecký). Spolupracuje také s vydavatelstvím „Edition Kuzelmann“ ve Švýcarsku, kde vyšly tiskem hobojové koncerty C. Besozziho a J. Rejchy.
     S Adamusovým triem byla pro GZ Loděnice realizována nahrávka 6 svit G. Ph. Telemanna a profilové CD Adamusova tria (Haydn, Mozart, Schumann, Odstrčil).
     
Jitka Adamusová
     získala v roce 1967 první cenu v mezinárodní soutěži Jaroslava Kociána. Po maturitě na gymnáziu studovala na pražské AMU ve třídě prof. Václava Snítila. V roce 1973 získala první cenu na Mezinárodním festivalu mladých hudebníků v Anglii a tím i stipendium k prof. Maxu Rostalovi ve švýcarském Bernu. Studium ukončila získáním sólistického diplomu.
     Pozoruhodná je její nahrávka nově objevených houslových koncertů (Pugnani, Dittersdorf, Pichl) s Pražským komorním orchestrem, vydaná na CD u firmy GZ Loděnice.
     
Květa Novotná
     Absolventka AMU ze třídy prof. Františka Raucha. Je laureátkou mezinárodních soutěží v Bolzanu, Neapoli, Zwickau. V roce 1973 získala třetí cdenu v soutěži Pražského jara.
     Je vynikající interpretistkou Schumannova díla, získala zvláštní cenu Gézy Andy v Zurichu za nejlepší provedení Schumannových skladeb.
     Většinu z nich natočila na CD: Variace Abegg, Papillons, Tance Davidovců, Dětské scény, Vídeňský masopust, Lesní scény, Sonáta g moll, Novellety aj .
     
Jan Klusák (* 1934)
     Studoval skladbu na AMU v Praze u J. Řídkého a P. Bořkovce. Od výchozího novoklasicismu a ostatních vlivů předválečné avantgardy dospěl záhy k osobitému projevu, který slučuje svobodně podněty Nové hudby s velmi svébytnou hudební fantasií. Premiéra jeho Čtyř hlasových cvičení r. 1960 byla první manifestací Nové hudby v Praze. Jan Klusák je rovněž tvůrcem filmové hudby, přičemž nejslavnější se stala hudba k seriálu Nemocnice na kraji města. Je rovněž znám jako autor hudby ke hrám Divadla Járy Cimrmana např. Hospoda na mýtince, Dlouhý, Široký a Krátkozraký, Cimrman v říši hudby aj. O vzniku této hudby, ale také o svém životě pohovoří autor osobně.
     
     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie. Tento koncert je zařazen v abonentním cyklu.