RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1589
Bohdana Horecká a Kristina Krkavcová
Rabasova galerie Rakovník
Heroldova síň
28. února 2002 v 19.30 h
Bohdana Horecká – violoncello
Kristina Krkavcová – klavír

  Program:  
Pavel Helebrand – Suita pro moravskou lidovou píseň pro sólové violoncello
Dimitrij Šostakovič – Sonáta d moll, op. 40 pro violoncello a klavír (Allegro non troppo, Allegro, Largo, Allegro)
Johann Sebastian Bach – Francouzská suita E dur, č. 6 (Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte, Polonaise, Bourreé, Menuet, Gigue)
Edward Elgar – Koncert pro violoncello a klavír e moll, op. 85 (Adagio, moderato, Lento, Allegro motto, Adagio, Allegro)

     Bohdana Horecká se narodila 10. února 1979 v Karlových Varech. Hře na violoncello se věnuje od svých 8 let. Po ukončení studia na Ostravské konzervatoři ve třídě prof. Jiřího Hanouska je studentkou 3. ročníku Hudební akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Daniela Veise. V roce 1997 se stala laureátkou mezinárodní soutěže Beethovenův Hradec a získala čestné uznání v soutěži Bohuslava Martinů v Praze. Zúčastnila se také mistrovských kurzů Tobiase Kuhneho a Jiřího Bárty.
     
     Kristina Krkavcová se narodila 1980 v Opavě. Je absolventkou Janáčkovy konzevatoře v Ostravě a nyní studuje 2. ročník pražské Hudební akademie múzických umění ve třídě prof. Ivana Klánského. V roce 1998 se umístila na 3. místě v mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec.
     
     Tento koncert není zařazen v abonentním cyklu.
     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie.
     Vstupné 35 Kč (Studenti, důchodci 25 Kč).