RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1841
koncert AMU Praha
Sakie Saito, Daniela Oerterová a Aleš Ulrych
posluchači ze třídy prof. Ivana Štrause
Rabasova galerie Rakovník
Heroldova síň
30. května 2002 v 19.30 h
Sakie Saito (Japonsko) – housle
Daniela Oerterová – housle
Aleš Ulrych – housle
klavírní spolupráce Kyoko Harada (Japonsko)

  Program:  
Ludwig van Beethoven – Sonáta č. 10 G dur op. 96 „Slavičí“ (Allegro moderato, Adagio espressivo, Scherzo, Allegro – Poco allegretto)
Nicolo Paganini – Caprice č. 24 a moll (Sakie Saito)
Johann Sebastian Bach – Adagio a Fuga ze sonáty g moll pro housle solo
Nicolo Paganini – Caprice č. 5 a moll (Daniela Oerterová)
Eugene Ysaye – Sonáta č. 6 E dur pro housle sólo
Nicolo Paganini – Caprice č. 10 (Aleš Ulrych)

  Přestávka  
Antonín Dvořák – Koncert a moll pro housle a orchestr (Allegro ma non troppo (Sakie Saito), Adagio ma non troppo (Sakie Saito), Allegro giocoso (Aleš Ulrych))

     Koncert ze skladeb předepsaných pro Beethovenovu soutěž v Hradci nad Moravicí.
     Rakovnické publikum bude mít příležitost vyslechnout soutěžní program v podání několika studentů, patřících ke špičce Hudební fakulty AMU. Sakie Saito je studentkou postgraduálního studia – má ukončené vzdělání na Tokijské hudební akademii. Daniela Oerterová je studentkou prvního ročníku HAMU a účastnila se několika mezinárodních kurzů, na nichž získala různá ocenění. Aleš Ulrych studoval čtyři roky na konzervatoři v Bruselu a v Chapelle Royale tamtéž. Nyní končí druhý ročník HAMU. Všichni jsou studenty ve třídě prof. Ivana Štrause a v těchto týdnech dokončují přípravu jak na závěrečné zkoušky tak na soutěž, která proběhne od 8. do 15. června.
     Soutěžní program sahá od Bacha po současnost – sonáta Martinů nemůže bohužel zaznít z důvodů přílišné délky programu. Poslední Beethovenova sonáta má zvláštní program, který bude vysvětlen v průvodním slově. Dvořákův koncert bude bohužel proveden jen s klavírem, ale i tak vydá svědectví o pochopení českého ducha této skladby cizinkou.
     
     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie. Vstupné 60 Kč (studenti, důchodci 50 Kč).