RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1793
kladenský hudební soubor
Chorus Carolinus
Obnovené premiéry smečenského kůru
Rabasova galerie Rakovník
Heroldova síň
7. listopadu 2002 v 19.30 h

     Původní nápad, který nepřímo vedl k založení hudebního souboru s názvem Chorus Carolinus Kladno, vznikl v létě 1998. Tehdy si několik členů chrámového souboru Schola cantorum sanctae Caeciliae z Kladna Rozdělova na jednom z letních soustředění řeklo, že zkusí na půlnoční mši nacvičit, mimo program souboru,Vánoční mši D dur Františka Xavera Brixiho, za spolupráce malého smyčcového orchestru ze ZUŠ Kladno-Moskevská. O rok později, už v silnějším složení, a pod názvem Komorní sdružení Schola cantorum, opět za pomoci komorního orchestru a trumpetisty Ladislava Kozderky (člen FOK), vystoupil soubor s touto mší na svém prvním vánočním koncertě ve Slaném. Až na jaře roku 2000 přichází pravidelné zkoušení a příprava i jiných, než vánočních koncertů, které nám uvádí sbormistr Ján Čambál. Soubor přivítal i několik dalších přátel, kteří sborový zpěv začínali teprve poznávat. Repertoár se čerpal především z Národní knihovny v Praze. Po již zmíněné Brixiho vánoční mši to byly např. Dixit Dominus od N. Porpory, spirituály, nebo části z Magnificat J. S. Bacha, či Charpentierova Te Deum. Po navštívení koncertu v Citolibech přichází seznámení s vyspělou českou hudbou 18. století a o vánoce roku 2000 už pod současným kratším názvem Chorus Carolinus, uvádíme Kopřivovo Offertorium D dur Vox clamantis. Odtud již nebylo daleko k objevování zapomenutých pokladů ve smečenské sbírce hudebnin na kůru kostela Nejsvětější Trojice za laskavého odborného „dohledu a vedení“ paní Zuzany Petrášové z hudebního oddělení Národní knihovny v Praze. V souvislosti se studiem této sbírky zahajujeme v září 2001 prvním koncertem cyklus „Obnovené premiéry skladeb smečenského kůru“, který mluveným slovem doplnil herec pan Petr Haničinec. V květnu 2002 proběhl ve Smečně druhý koncert pod tímto názvem a nadále, až na několik výjimek zaměřujeme svou činnost na tuto oblast kvalitní české hudby konce 18. a počátku 19. století. Koncerty v roce 2003 proběhnou v připomínce 250 let výročí narození P. Františka de Paula Mensyho a znovuobjevení jeho díla. Pravidelně vystupujeme ve Slaném, na Kladně a od roku 1999 každoročně zpíváme koledy při půlnoční mši svaté v Novém Strašecí. Na pozvání jsme zavítali i na Peruc, do Senomat a dvakrát do Hostivic, kde výtěžky z koncertů pomohly v opravě místních, dnes již zrestaurovaných historických varhan. V současné době má soubor dvacet pět stálých zpěváků a hudebníků a nadále vystupuje s komorním orchestrem ZUŠ Kladno-Moskevská, v jejíž prostorách pravidelně zkouší. K projektům souboru jsou ke spolupráci často zváni i profesionální hudebníci hrající na dechové nástroje.
     Koncerty slovem provází Jitka Moučková a diriguje Karel Procházka.
     
     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie
     Vstupné 70 Kč (studenti, důchodci 60 Kč)