RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1970
adventní koncert
Lyra Da Camera
Rabasova galerie Rakovník
Heroldova síň
5. prosince 2002 v 19.30 h
Johanna Rosická – soprán
Jitka Navrátilová – cembalo
Josef Sadílek – trubka
Jan Matoušek – zobcové flétny

  Program:  
G. F. Händel (1685–1759) – Let the Bright Seraphine, árie pro soprán a trubku z oratoria Samson
Ph. de Lavigne – Sonáta C dur pro zobcovou flétnu (Legérement, Modérement, Gaiment, Sarabande, Menuet)
H. Purcell (1659–1695) – Sonáta pro trubku (Pomposo, Andante, Maestoso, Allegro ma non troppo)
G. F. Händel – Meine Seele hört im Sehen, árie pro soprán a flétnu z cyklu Neun deutsche Arien
J. S. Bach (1685–1750) – Air ze suity D dur, pro trubku, Bist du bei mir, árie pro soprán, dvě preludia pro cembalo
A. Vivaldi (1681–1741) – Domine Deus, árie pro soprán a trubku z kantáty Gloria
G. F. Telemann (1681–1761) – Sonáta B dur pro zobcovou flétnu (Dolce, Vivace, Siciliana, Vivace)
J. S. Bach – Alleluja, árie pro soprán a trubky z kantáty Jauchzet Gott in allen Landen

Johana Rosická
     Johana Rosická je absolventkou hudební fakulty AMU v Praze, obor sólový zpěv u doc. Jonášové a pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, oboru hudební výchova. Již během svých studií se umisťovala na předních místech v různých pěveckých soutěžích. Spolupracovala se souborem Pražští madrigalisté, sborem Iuventus Pedagogica a od roku 1995 je sólistkou souboru Linha Singers. Sólové koncertní činnosti se věnuje se sdružením Lyra da Camera, ale i s jinými uměleckými tělesy, například - Capella Regia a komorní orchestr ART-N. Ve společných recitálech koncertuje s cembalistkou Jitkou Navrátilovou. Vystupovala na četných zahraničních pódiích nejen v Evropě, ale i v Japonsku a Tchajwanu.
     
Jitka Navrátilová
     Jitka Navrátilová je absolventkou hudební fakulty AMU v Praze u prof. Zuzany Růžičkové a mistrovských kurzů ve Stuttgartu a Zurichu. Její repertoár obsahuje stěžejní díla barokní i současné cembalové tvorby. Je počítána do české špičky hráčů na cembalo a také na zahraničních pódiích je známa jako sólistka i dokonalá a spolehlivá partnerka orchestrů a komorních sestav. Je členkou souboru Linha Singers a sdružení Lyra da Camera. Dlouhodobě spolupracuje s houslovým virtuózem J. Svěceným a ve společných recitálech se sopranistkou Johanou Rosickou.
     
Josef Sadílek
     Josef Sadílek vystudoval hru na trubku na pardubické konzervatoři u prof. Pokorného a na hudební fakultě AMU v Praze u prof. Junka. Zúčastnil se řady hudebních soutěží - Concertino di Praga a v mezinárodní soutěži v Brně získal 3. cenu. Jako sólista nejčastěji interpretuje barokní hudbu. Je členem orchestru Státní opery v Praze a současně i sdružení Lyra da Camera. Často je zván ke spolupráci s komorními orchestry a soubory, jako je komorní filharmonie Pardubice, Talichův komorní orchestr, Komorní filharmonie Praha, Collegium Musicum Drážďany, Camera Helvetica, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie B. Martinů, G. Mahlera atd.
     
Jan Matoušek
     Jan Matoušek je absolventem Státní konzervatoře v Plzni. Je hráčem na lesní roh, na zobcové flétny a různé historické nástroje. Dlouhodobě se věnuje barokní hudbě, zejména ve vlastním souboru historických nástrojů, kde působí jako instrumentalista, ale rovněž provádí úpravy a přepisy starých notových materiálů, které získává z hudebních archivů. Jan Matoušek vystupuje s různými hudebními tělesy, v dnešním koncertu je hostem sdružení Lyra da Camera. Je rovněž hudebním režisérem Českého rozhlasu.
     
     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie
     Vstupné 80 Kč (studenti, důchodci 70 Kč)