RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2071
Romantické violoncello
Jitka Čechová, Jan Páleníček
Heroldova síň
16. února 2006 v 19.30 h
Jitka Čechová – klavír
Jan Páleníček – violoncello  Program:  
R. Schumann – Fantasijní kusy op. 73 (Něžně s výrazem, Živě – lehce, Ohnivě)
B. Martinů – Variace na slovenskou píseň
Josef Páleníček – Chorálové variace

  Přestávka  
E. Granados – Španělský tanec
E. Bloch – Hebrejské meditace
C. Saint-Saëns – Allegro Appassionato
G. Fauré – Aprés un réve (Probuzení)
M. Ravel – Habanera
C. Debussy – Beau soir (Krásný večer)
J. Nin – Španělská suita (Murciana, Andaluza)
     

     
Jitka Čechová
     Po studiu na konzervatoři v Praze (prof. Novotný) pokračovala ve svém hudebním vzdělávání na Akademii múzických umění v Praze (prof.Toperczer). Velký vliv na rozvoj její hudební individuality měla postgraduální studia u Eugena Indjice v Paříži a Vitali Berzona ve Freiburgu. Další zkušenosti sbírala na mistrovských kurzech R. Kehrera ve Výmaru, E. Indjice a L. Bermana v Piešťanech.
     Jitka Čechová získala titul laureáta v řadě mezinárodních soutěží – „Virtuosi per musica di pianoforte“ v Ústí n. L 1986; Smetanovská klavírní soutěž v Hradci Králové 1986, 1988, 1990; Chopinovská soutěž v Mariánských Lázních 1987, 1989; Mezinárodní Hummelova klavírní soutěž v Bratislavě 1991.
     Jako sólistka je velmi vysoko ceněna kritikou v mnoha evropských zemích (Německo, Rakousko, Skotsko, Francie, Španělsko, Bulharsko, Itálie) a také v Jihoafrické republice, kde spolupracuje s významnými orchestry a vystupuje se sólovými a komorními programy. Je pravidelně zvána na velké hudební scény a festivaly (Graz, Paříž, Alte Oper Frankfurt, Chopinův festival v Mariánských Lázních, Baden – Baden, Bodensee Festival, Český Krumlov, Edinburgh, Bamberg, Pražské jaro, Janáčkův máj, Ticino Musica).
     Komorní hudba je pro Jitku Čechovou jednou z nepostradatelných složek její hudební identity. Jako pianistka Smetanova tria se této činnosti věnuje s plným emotivním zaujetím, podpořeným brilantní technickou vybaveností jejího sólistického zázemí. V duchu společenství Smetanova tria spolupracuje v komorním duu se svými triovými partnery (Jana Nováková – housle, Jan Páleníček – violoncello) a vystupuje v rámci kombinovaných programů tria také sólově. Zdeněk Lukáš jí m.j. věnoval svůj 3. klavírní koncert, který premiérovala s obrovským úspěchem na turné po Německu se Symfonickým orchestrem Südwestfunku.
     Těžiště repertoáru Jitky Čechové představují díla českých autorů – B. Smetany, A. Dvořáka,
     L. Janáčka, B. Martinů. Skladby B. Smetany byly náplní dvou mimořádně úspěšných koncertů v rámci Mezinárodního hudebního festivalu ve skotském Edinburghu. S velkým ohlasem byly také přijaty m.j. koncerty za doprovodu Mnichovských symfoniků, Pražského symfonického orchestru FOK, Symfonického orchestru SWR, Jihoněmecké filharmonie Konstanz, Bamberských symfoniků a Pražské komorní filharmonie.
     Jitka Čechová natočila řadu nahrávek na CD u firem Intercord, Supraphon, BMG a Lotos. Jmenujme alespoň nahrávky F. Liszta, Z. Lukáše a D. Šostakoviče se Symfonickým orchestrem SWR u firmy BMG Arte Nova, nahrávku skladeb klavírních trií B. Smetany a A. Dvořáka u firmy Supraphon, CD kompletního díla pro violoncello a klavír S. Rachmaninova pro firmu Lotos, na kterém doprovází violoncellistu J. Páleníčka. K posledním patří nahrávky klavírních trií M. Ravela a D. Šostakoviče pro pařížskou firmu Forlane a CD sólových skladeb L. v. Beethovena, L. Janáčka a B. Smetany pro firmu Lotos.
     
„ ...skvělá pianistka vybavena velkým technickým mistrovstvím, které je plně ve službách vnitřní náplně hudby...škoda, že se nevěnuje české literatuře více pianistů s takovým entusiasmem a umem... “     Newsletter, Londýn, Anglie
     
„...Velká hudební událost...mladá pianistka vyvolala bouři nadšení...obrovské napětí ve výstavbě frází, brilantní přirozená technika, rafinovaný pedál, nuancovaný úhoz... jedním slovem zážitek (Smetana)...úplná kouzla se zvukem, přitom svěží, čistý a oduševnělý, bez salónního nánosu prachu (Chopin)...hra plná přirozeného muzikantství...“     Kronen Zeitung, Graz, Rakousko
     
Jan Páleníček
     Přední český sólista a komorní hráč, je nositelem velké rodinné hudební tradice, které vdechnul život klavírista a hudební skladatel Josef Páleníček, zakladatel Smetanova tria.
     Jan Páleníček vystudoval konzervatoř a AMU v Praze u dvou nejlepších pedagogů té doby, prof. Saši Večtomova a prof. Miloše Sádla. Komorní hudbu studoval ve třídě prof. Josefa Vlacha – primária Vlachova kvarteta. Kontakt s Paulem Tortellierem, světoznámým francouzským violoncellistou, byl vrcholem doby Páleníčkova uměleckého zrání. Účast na mezinárodních soutěžích Janu Páleníčkovi přinesla několikerá ocenění laureáta (Concertino Praga, Markneukirchen – Německo, Soutěž O. Ševčíka v Písku, Beethovenova soutěž v Hradci u Opavy).
     Partnery jeho sólistických koncertů byly m. j. :
     Janáčkova filharmonie Ostrava (A. Dvořák: Koncert h moll), Festivalový orchestr Lugano – Švýcarsko (P. I. Čajkovskij: Variace na rokokové téma), Sukův komorní orchestr (J. Haydn: Koncert D dur), Symfonický orchestr Českého rozhlasu (L. v. Beethoven: Trojkoncert pro housle, violoncello a klavír), Filharmonie Hradec Králové (P. I. Čajkovskij: Variace na rokokové téma, L. v. Beethoven: Trojkoncert pro housle, violoncello a klavír, J. Brahms: Dvojkoncert pro housle a violoncello, J. V. Voříšek: Velké koncertní rondo pro housle, violoncello a klavír, J. Haydn: Koncert D dur), Komorní filharmonie Pardubice (B. Martinů: Trojkoncert pro housle, violoncello a klavír), Filharmonie Monte Carlo (L. v. Beethoven: Trojkoncert), Státní filharmonie Brno (L. v. Beethoven: Trojkoncert pro housle, violoncello a klavír), Talichův komorní orchestr (A. Vivaldi: Dvojkoncert pro housle a violoncello), Bamberští symfonici (L. v. Beethoven: Trojkoncert pro housle, violoncello a klavír) a další.
     Komorní hudba je pro Jana Páleníčka věcí srdce. Založil nejprve ARS trio (1982), kterému v roce 1992 postoupil název České trio poslední žijící člen tohoto slavného souboru prof. Miloš Sádlo právě Páleníčkovým prostřednictvím. V této podobě se Českému triu dostalo nejedno ocenění (Cena Českého komorního spolku, Cena Českého hudebního fondu za kompletní nahrávku trií A. Dvořáka).
     V současné době je Jan Páleníček členem Smetanova tria spolu s houslistkou Janou Novákovou a klavíristkou Jitkou Čechovou, která je také jeho partnerkou při sólových recitálech.
     Jako sólista i komorní hráč realizoval Jan Páleníček řadu nahrávek pro české i zahraniční gramofonové společnosti, rozhlas a televizi např. CD pro Bohemia Music (P. I. Čajkovskij: Variace na rokokové téma, A. Dvořák: Rondo g moll, J. Haydn: Koncert D dur, L. v. Beethoven: Trojkoncert), CD pro BNL – Francie (souborná nahrávka trií A. Dvořáka), CD pro Supraphon (B. Smetana: Trio g moll, A. Dvořák: Trio-Dumky, E. W. Korngold: Trio op.1, Suita op.23), CD pro Lotos (souborná nahrávka S. Rachmaninova, A. Dvořák: Trio f moll, P. Breiner: Trio), CD pro Cube Bohemia (souborná nahrávka B. Martinů) a další.
     Jan Páleníček hraje na unikátní kopii italského nástroje Antonius Stradivarius z roku 1712.
     
„ Jan Páleníček měl ve Dvořákově síni pražského Rudolfina bez nadsázky svůj velký den... přesvědčil nás o tom, že našel k Martinů sonátě opravdu bytostný vztah... technická svrchovanost, s níž se Páleníček této choulostivé finální věty zmocnil, imponovala...“      
     
„ Příjemné překvapení čekalo návštěvníky večerního komorního koncertu violoncellisty Jana Páleníčka a klavíristky Jitky Čechové... Hned v případě úvodního čísla zaujala vzácná deviza komorní souhry... Je na místě zdůraznit rezolutní, dílu bezezbytku oddaný Páleníčkův projev, provázený intonační spolehlivostí, kdy imponující velký tón obdařený skvělou kantabilitou... vyvrcholením bylo v tomto ohledu zvládnutí Beethovenovy Sonáty A dur... “ Hudební rozhledy, Praha