RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1700
harfa, flétna
Heroldova síň
16. listopadu 2006 v 19.30 h
Barbora Váchalová – harfa
Lucie Čistecká – flétna

  Program:  
W. A. Mozart – Andante C dur
G. F. Telemann – Sonáta C dur pro fl étnu a harfu, Cantabile, Allegro, Grave, Vivace
J. K. Vaňhal – Sonáta G dur, Allegro moderato, Andante cantabile, Allegretto
C. Debussy – Syrinx
W. Popp – Melodické kusy, Cikánská, Sen mládí, Ruský podvečer, Pastýřská píseň

  Přestávka  
S. Kanga – Irská suita, The Keel Row, Blow the Wind Southerly, The Ashgrove
F. Chopin – Variace na Rossiniho téma
Z. Matějů – Receptář barevného dřevorytu
Z. Folprecht – Malá suita ve starém slohu, Preludium, Air, Menuet, Finale
J. Massenet – Meditation