RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK604
Koncertní trio
Heroldova síň
6. února 2014 v 19.30 h
Ladislav Horák – akordeon
Petr Paulů – kytara
Petr Nouzovský – violoncello

  Program:  
J. S. Bach – Air (úprava Václav Trojan, trio)
J. Malats – Serenata Espanola (kytara sólo)
A. Piazzolla – Ave Maria (violoncello + akordeon), Historie tanga (1900 Bordel, 1930 Café, 1960 Night club, akordeon + kytara)
R. Galliano – Tango pour Claude (trio)

  Přestávka  
M. Ravel – Pièce enformede Habanera (violoncello + kytara)
J. Bragato – Milontan (violoncello + akordeon)
Claude Bowling – Suita č. 2 (Invention, Serenade, Africaine, trio)
E. Douša – Introdukce a tango (trio)