RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK717
HR 2014 - POCTA ČESKÝM MISTRŮM
Heroldova síň
7. záoí 2014 v 19.00 h


Krisztina Baksa, Márton Takáts
Krisztina Baksa (Maďarsko) – violoncello
Márton Takáts (Maďarsko) – klavír

  Program:  
Zoltan Kodály – Adagio
Ludwig van Beethoven – 7 variací Es dur pro violoncello a klavír ("Bei Männern, welche Liebe fühlen")
Zoltan Kodády – Sonáta pro violoncello a klavír op. 4 (Adagio di molto, Allegro con spirito - Molto adagio.)

  Přestávka  
Antonín Dvořák – Klid lesa
Bohuslav Martinu – Sonáta pro violoncello a klavír č. 2 (Allegro, Largo, Allegro commodo)

     Márton Takáts (*1992) se narodil v Tatabányi v Maďarsku. Díky hudebnímu zázemí v rodině se seznámil s klasickou hudbou v raném věku. Ve svých čtyřech letech začal hrát na klavír a pokračoval na hudebních školách v Tatabányi, Gyoru a Ajce u Marietty Schmidtmayer Nusser, Marianny Spiegel a Szvetlany Németh. V r. 2004 začal navštěvovat Konzervatoř Bély Bartóka v Budapešti, kde byla jeho učitelkou Judit Kékesi. V r. 2006, souběžně se studiem hry na klavír, začal studovat hudební kompozici ve třídě Istvána Fekete v Györu. Od r. 2010 je posluchačem Franz Liszt Academy of Music v oboru klavír pod vedením Attily Némethy a Balázse Kecskése a dále pokračuje ve třídě komorní hudby Balázse Fülei s violoncellistkou Krisztinou Baksa. Od prvních let svých hudebních studií se pravidelně zúčastňuje hudebních soutěží, kde získal mnoho vynikajících umístění, kupř. 2. cena na National High School Piano Competition 2007, 1. cena a cena Bély Bartóka na 5. ročníku Béla Bartók International Piano Competition 2012 v Szegedu v Maďarsku, 2. cena na 5. ročníku International Chopin Piano Competition 2012 v Budapešti, či 2. cena na 1. ročníku International Piano Competition 2013 v Lodži v Polsku. V r. 2012 provedl sólový recitál v Bartók Memorial House k výročí úmrtí Bély Bartóka. Navštěvoval mistrovské kurzy Gyuly Csapó, klavírní kurzy Balázse Szokolay, Attily Némethy, Piotra Palecznyho, Gergely Bogányi, Xun Pan a Ference Radose a dále kurzy komorní hudby Michaela Jamanise, Sary Male a Arnolde Steinhardta.
     Kristina Baksa (*1993) se narodila v Debrecenu v Maďarsku. Rodiče brzy rozpoznali její hudební talent a již ve čtyřech letech začala studovat hru na violoncello na hudební škole v maďarské Kisvárdi. Zúčastnila se úspěšně soutěží mladých hudebníků a prohlubovala své vzdělání v mistrovských kurzech. V r. 2008 nastoupila do třídy Krisztiny Kemény na Konzervatoři Bély Bartóka v Budapešti. V témže roce získala stipendium Istvána Porzsolta. V r. 2009 byla pozvána CEI International Youth Orchestra a vystoupila s nimi v mnoha koncertních sálech Itálie a Rumunska. V pruběhu studia na konzervatoři měla mnoho orchestrálních, komorních a sólových vystoupení. V současné době studuje na Franz Liszt Academy of Music, kde v r. 2012 začala u Tamáse Koó a nyní pokračuje u Istvána Vargase ve hře na violoncello a u Balázs Fülei ve třídě komorní hudby. Navíc je první violoncellistkou ApOrchestra, založeného v r. 2012 v Budapešti. Jako komorní hráčka spolupracuje s Gáborem Eckhardtem a s orchestry vystupovala pod taktovkou Gábora Takács-Nagy, Igora Corettiho, Zoltána Bolyky, Gergely Ménesi, Tamáse Gála, Zoltána Kocsise a Kobayashi Ken-Ichiro. Již několik let koncertuje s klavíristou Mártonem Takátsem. Vystupovala kupř. v Palace of Arts v Budapešti, v Grand Concert Hall Lisztovy akademie, v Bartók Memorial House, v St. István Cathedral nebo v Bálint House. Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů pod vedením významných violoncellistů, jako jsou kupř. Károly Ádám, László Mezo, Uri Vardi, Pál Banda, István Várdai, Krisztina Kemény, István Varga, László Mezo jr., Tamás Varga, László Fenyo nebo Miklós Perényi.