RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK957
M. Nostitz Quartet
Heroldova síň
5. února 2015 v 19.30 h


Petr Bernášek – 1. housle
     PETR BERNÁŠEK - ukončil studium na AMU v Praze ve třídě profesora Jiřího Tomáška. V roce 1990 získal roční stipendium na Mezinárodní akademii Yehudy Menuhina ve Švýcarsku, kde studoval pod vedením Alberta Lysyho a Yehudy Menuhina. V roce 1995 absolvoval tříměsíční stáž na Pařížské konzervatoři v houslové třídě profesora J. Ghestema a komorní hru u profesora I. Golana. Petr Bernášek je držitelem 3. ceny v mezinárodní soutěži o cenu Beethovenova Hradce v Hradci nad Moravicí a finalistou mezinárodní sonátové soutěže „Vierzon 1995“ konané ve Francii.
Václav Vacek – 2. housle
     VÁCLAV VACEK - ukončil studium na AMU v Praze ve třídě docenta Petra Messiereura, člena Talichova kvarteta. V průběhu studia působil ve smyčcovém kvartetu AMU, s kterým se zúčastnil Hudebního festivalu v Terstu. Po ukončení studia byl členem kvarteta Fenix a od roku 1998 působil v Komorním orchestru Pražských symfoniků.
Pavel Hořejší – viola
     PAVEL HOŘEJŠÍ - ukončil studium na AMU v Praze ve třídě profesora Lubomíra Malého, člena Kvarteta Hlavního města Prahy. Během studií se zúčastnil Mezinárodní soutěže o cenu Beethovanova Hradce v Hradci nad Moravicí a získal 2. cenu na soutěži konzervatoří v Kroměříži. V letech 1990 až 1995 byl členem České filharmonie. Absolvoval také sólová vystoupení s Pražským studentským orchestrem, s Komorním orchestrem Berg a dalšími.
Martin Havelík – violoncello
     MARTIN HAVELÍK - narodil se 10. 4. 1977 v Praze. Absolvoval Konzervatoř v Praze ve třídě profesora Viktora Moučky (Vlachovo kvarteto), bakalářský i magisterský diplom získal s vyznamenáním u doc. Mgr. Jiřího Hoška na HAMU v Praze. Vzdělání si doplnil u profesorů Tobiase Kühneho, Daniela Veise, Csaby Onczaye, Josefa Chuchro a členů Artemis Quartet a Miró Quartet. Je držitelem Kammermusikpreis Jeunesess Musicales Deutschland za rok 2000. Na podzim 2002 absolvoval postgraduální stáž na Royal College of Music v Londýně. Jako komorní hráč nebo sólista vystupoval ve většině zemí Evropy a v Japonsku. Jako sólista spolupracoval s Pražskou komorní filharmonií, natáčel pro ÖRF, SWR, NHK Tokyo, Radio 100.7 Luxembourg a Český rozhlas a televizi.

  Program:  
Joseph HAYDN – Smyčcový kvartet F dur op. 77 č. 2 (Allegro moderato, Menuetto. Presto, ma non troppo, Andante, Finale. Vivace assai.)
Aleš PAVLOREK – …a nitky se sbíhají. (Variace pro smyčcové kvarteto)

  Přestávka  
Josef SUK – Smyčcový kvartet B dur op. 11 (Allegro moderato, Intermezzo. Tempo di Marcia, Adagio, ma non troppo, Allegro giocoso)

     Soubor M. Nostitz Quartet vznikl v říjnu 1994 během studií na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě doc. Václava Bernáška (Kociánovo kvarteto). Poté pokračoval ve dvouletém postgraduálním studiu na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Vídni u prof. Güntera Pichlera a prof. Thomase Kakusky (Alban Berg Quartet). V průběhu studií se kvarteto opakovaně účastnilo mistrovských kurzů komorní hry v rakouském Reichenau pod vedením Norberta Brainina, Siegmunda Nissela (Amadeus Quartet) a členů Bartókova kvarteta. Na základě vítězství v soutěži Charles Hennen Concours v holandském Heerlenu v roce 1997 byl M. Nostitz quartet přizván k účasti na Orlando festivalu v Kerkrade, kde se setkal mimo jiné s Martinem Lovettem (Amadeus Quartet) a Stefanem Metzem (Orlando Quartet). Rok 1998 byl pro kvarteto ve znamení dalších úspěchů v mezinárodních soutěžích. Po 2. místě a titulu laureáta v Mezinárodní soutěži Pražského jara v Praze následovalo vítězství v Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v italské Cremoně, která se konala pod záštitou Rotary klubu.
     V roce 1997 kvarteto poprvé navštívilo Japonsko v rámci Partnerských dnů měst Praha – Kyoto. Od té doby se pravidelně účastní koncertních turné po Japonsku, na kterých spolupracuje i s řadou japonských sólistů. Mezi další země, kam se soubor pravidelně vrací, patří především Německo a Španělsko. Úspěchy slaví taktéž na koncertních pódiích ve Velké Británii, Francii, Belgii, Nizozemí, Itálii, Řecku aj. Kvality souboru měli možnost také ocenit posluchači v USA, Číně či Ománu.
     Z nedávné historie stojí za zmínku úspěšná prezentace české kvartetní školy při příležitosti Dnů české hudby v Drážďanech. Kvarteto taktéž pedagogicky působilo a koncertovalo v rámci letních kurzů komorní hudby „Divertimenti“ na řeckém ostrově Corfu.
     Rok 2006 byl pro soubor nejen ve znamení řady domácích i zahraničních koncertů, ale i rokem publikačním. Na podzim vydali společně s flétnistou Janem Ostrým svoje nejnovější CD se smyčcovými a flétnovými kvartety Jakuba Jana Ryby.
     Počátkem roku 2007 podnikli Nosticovci spolu s Kociánovým kvartetem cestu do Španělska, kde do programu koncertů zařadili také smyčcové oktety Felixe Mendelssohna - Bartholdyho a Luise Spohra.
     Mezi žánrová zpestření patří také spolupráce se zpěvákem Jankem Ledeckým v podobě vánočních koncertů.
     M.Nostitz kvartet užívá svého jména od roku 1996 a to s laskavým svolením hraběnky Mathilde Nostitz-Rieneck, jejíž rod patřil v 18. a 19. století k velkým mecenášům umění.
     
     OCENĚNÍ:
     1997 - 1. cena Heerlen
     1998 - 2. cena Pražské jaro
     1998 - 1. cena Cremona
     
     DISKOGRAFIE:
     Clarton 1998 - A. Dvořák, B. Martinů, W. A. Mozart
     Arcodiva 2000 - M. Ravel , P. Haas, L. Janáček
     Production Oman 2001 - W. A. Mozart, I. Loudová, A. Dvořák
     Naxos 2006 - J. J. Ryba
     Opakovné live snímky pro rozhlasovou stanici NDR a Český rozhlas.