RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK897
Housle zpívající i akrobatické
Heroldova síň
21. května 2015 v 19.30 h  Program:  
Wolfgang Amadeus Mozart – 4. koncert pro housle a orchestr D dur KV. 218 (Allegro , Andante cantabile, Rondo. Andante grazioso)
Antonín Dvořák – Romance f moll op. 11 pro housle a klavír, Mazurek e moll op. 49

  Přestávka  
Jindřich Feld (1925) – Sonatina pro dvoje housle (Allegro giocoso, Andante tranquillo, Allegro con brio)
Nicolo Paganini – Caprice č. 24 pro housle sólo
Eugen Ysaÿe – Sonáta č. 6 pro housle sólo
Camille Saint-Saëns – Introdukce a rondo capriccioso pro housle a klavír

EVA SCHÄFEROVÁ
     Na housle začala Eva hrát v pěti letech pod vedením svého dědečka pana Stanislava Sůvy v ZUŠ Jabloňová v Liberci. Od svých devíti let navštěvuje konzultace u prof. Ivana Štrause. V této době se začala také pravidelně účastnit mezinárodních soutěží, a to Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky v Nové Pace a mezinárodní Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí, ve kterých pravidelně dosahovala předních umístění. Jejími největšími úspěchy dosaženými v rámci těchto soutěží je zisk tří prvních cen na soutěži v Nové Pace, a to v letech 2008, 2009 a 2011, a také zisk prvního místa a titulu laureátky na Kocianově houslové soutěži v roce 2011. Ve stejném roce Eva sólově vystoupila v litevském Kaunasu se Sibeliovým houslovým koncertem za doprovodu Kaunasské filharmonie.
     V roce 2011 nastoupila na Pražskou konzervatoř do houslové třídy prof. Pavla Kudeláska. Ve druhém ročníku konzervatoře (2012) se zúčastnila Telemannovy houslové soutěže v Poznani, kde obsadila první místo.
     V roce 2014 byla přijata na HAMU do houslové třídy prof. Ivana Štrause.
JAN ZROSTLÍK
     Jan začal hrát na housle ve čtyřech letech pod vedením člena Severočeské filharmonie pana Evžena Šubrta v ZUŠ Krupka. V devíti letech přestoupil do třídy profesorky Květoslavy Hasilové do ZUŠ v Mostě, pod jejímž vedením od roku 2008 pokračoval ve studiu na Konzervatoři v Teplicích.
     Již před přijetím ke studiu na konzervatoři se Jan účastnil soutěží mladých talentů. Mezi jeho největší úspěchy dosažené v rámci těchto soutěží se řadí zisk prvního místa v ústředním kole soutěže ZUŠ v komorní hře, třetího místa na celostátní soutěži Prague Junior Note v roce 2004, třetího místa v ústředním kole soutěže ZUŠ v roce 2005, čestného uznání na mezinárodní Kocianově houslové soutěži v roce 2007 a druhého místa v ústředním kole soutěže ZUŠ v roce 2008.
     Během studií na konzervatoři se pravidelně účastnil soutěže konzervatoří, kde v roce 2008 získal čestné uznání a v roce 2011 druhé místo.
     V roce 2012 úspěšně vykonal přijímací zkoušky na HAMU do houslové třídy profesora Leoše Čepického. V květnu 2014 absolvoval konzervatoř Dvořákovým houslovým koncertem za doprovodu Severočeské filharmonie Teplice.
LUDMILA ČERMÁKOVÁ
     Narodila se v Praze, kde také v sedmi letech začala navštěvovat LŠU (u prof. M. Horáčkové - absolventky klavírního virtuosa J.Heřmana). V roce 1965 byla přijata na pražskou konzervatoř do třídy prof. A. Grünfeldové. Během konzervatorních studií absolvovala řadu sólových vystoupení, ale mnohem více ji lákalo kouzlo komorní hry.
     Od roku 1971 studovala na pražské AMU u prof. I. Moravce. Vedle recitalů stále častěji vystupovala s dívčím triem ve složení flétna, violoncello a klavír, které na vysoké škole založila. Pracovaly pod vedením prof. L.Kosteckého, člena Smetanova kvarteta. Ve stejné době začala spolupracovat se skladatelem Z Lukášem a jeho souborem Canti di camera, s Foerstrovým komorním pěveckým sdružením a s mnoha instrumentalisty. Po absolutoriu AMU pokračovala v pedagogické činnosti na LŠU, kde učila již při studiu na konzervatoři.
     Díky svému širokému repertoáru i pohotovosti má možnost velmi často spolupracovat s vynikajícími sólisty a získávat tak další zajímavé poznatky při interpretaci známých, ale i zcela nových hudebních děl. K jejim stálým partnerům patří v poslední době violoncellista E. Rattay a houslista I. Štraus.
     V r. 1998 se habilitovala na AMU s prací „J. Heřman – klavírista a komorní hráč“ a byla jmenována docentkou pro obor klavír se specializací na komorní hru.
     V současné době tedy působí jako docentka na AMU (doprovází housle, violoncello, flétnu, hoboj a lesní roh), jako stálá klavíristka sboru Bambini di Praga (od roku 1985 až do ukončení činnosti sboru) a spolupracuje s pražskými orchestry a sólisty. Spolupracuje s americkým hornistou a skladatelem Kerry Turnerem.