RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK739
Soprán, Flétna, Trubka, Klavír
Heroldova síň
10. prosince 2015 v 19.30 h
Štěpánka Heřmánková – Soprán
Žofie Vokálková – Flétna
Miroslav Laštovka – Trubka
Lenka Navrátilová – Klavír

  Program:  
G. F. Händel – Gloria in excelsis Deo
G. Caccini – Ave Maria
W. A. Mozart – Rondo
G. F. Händel – Německá árie „Meine Seele hört die Sehen“
T. Susato – Cum decore
J. S. Bach – Badinerie
G. F. Händel – Oratorium Mesiáš, árie „Rejoice, rejoice“
A. Vivaldi – Largo
A. Michna z Otradovic – Dvě adventní písně
J. J. Ryba – „Rozmilý slavíčku“
J. Michalička – „Aj, radost velikou“
I. Berlin – Bílé Vánoce
J. Rutter – Interludio a Ostinato
J. Teml – Pastorela
Tradicionál – Adeste fideles

Lenka Navrátilová
     Vystudovala obory hra na klavír a hra na cembalo na konzervatoři v Teplicích a sbormistrovství chrámové hudby na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
     Je profesorkou operní korepetice na Pražské konzervatoři, korepetitorkou Pražského filharmonického sboru a druhou sbormistryní Kühnova smíšeného sboru.
     Dlouhodobě spolupracuje se souborem opery Národního divadla, Mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro, Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK, Mezinárodním pěveckým centrem Ant. Dvořáka v K. Varech, Kühnovým smíšeným sborem, jako cembalistka se soubory Camerata Nova a Opera Mozart.
     V průběhu své kariéry měla možnost spolupracovat s dirigenty světového věhlasu jako jsou Claudio Abbado, sir George Solti, sir Charles Mackeras, sir Simon Rattle, Zubin Mehta, Christopher Hogwood, Jiří Bělohlávek.
     Podílela se také na hudební přípravě neoperních inscenací, mezi nimi především Dobře placená procházka v ND Praha (režie Miloš a Petr Formanovi).
Štěpánka Heřmánková
     Narodila se v Praze a pochází z hudební rodiny. Již v dětství se věnovala zpěvu v Kühnově dětském sboru.V roce 1993 vykonala přijímací zkoušky na Státní konzervatoř, kterou absolvovala v roce 1999. Ve studiu však dodnes pokračuje u profesorky Evy Zikmundové.
     Již během studia na konzervatoři se věnuje také pedagogické činnosti a studiu hry na klavír. Hlavním oborem této výjimečné zpěvačky však je koncertní činnost. Je stálým hostem divadla J. K. Tyla v Plzni, hostovala v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, v ND Praha (Kouzelná flétna). Pravidelně také spolupracuje s různými symfonickými tělesy, Severočeská filharmonie Teplice, Filharmonie Hradec Králové, Západočeský symfonický orchestr Mariánské lázně, Karlovarský symfonický orchestr.
     V současné době se intenzivně věnuje studiu a interpretaci staré hudby, především barokní a klasické. Spolupracuje s různými soubory, např. Thuri ensemble, Trio Rondino con soprano (varhany, trubka, violoncello, soprán), a také s komorním souborem CONSORTIUM PRAGENSE, kde je stálou sopranistkou.
     Je možné ji slyšet na koncertních podiích nejen v Praze, ale také v Rakousku, Německu a Holandsku.
Žofie Vokálková
     V roce 1992 absolvovala Pražskou Konzervatoř ve třídě prof. Františka Malotína, dále pak studovala ve Francii (prof. Ch. Lardé) a absolvovala mistrovské kurzy u Jamese Galwaye. K nejdůležitějším soutěžním oceněním patří 1. cena v mezinárodní soutěži „Concertino Praga“, 3. cena v mezinárodní soutěži vítězů evropských soutěží „Pacem in terris“ v Německu a v mezinárodní soutěži „Pražské jaro“ získala „Cenu hlavního města Prahy“. V září roku 2000 získala jako první Evropanka Special Prize v prestižní soutěži „Web Concert Hall Competition“ v New Yorku. Působila jako první flétnistka a solistka orchestrů Virtuosi di Praga a Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.
     Má za sebou řadu koncertních sólových vystoupení s našimi i zahraničními orchestry (Francie, Německo, Řecko, Španělsko, Rakousko, USA, Japonsko, U.A.E …), je častým hostem prestižních festivalů (Mitte Europa, Paláce St. Peterburgu… atd.). V roce 2013 vystoupila v Anežském klášteře v recitálovém večeru na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské Jaro. V roce 2009 byla vybrána prestižní americkou agenturou ConcertArtist k zastupování v USA. V rámci amerických turné již vystoupila např. v Czech Center v New Yorku a na mnoha festivalech v USA.
     Od roku 1999 natočila pro holandské vydavatelství HLM několik sólových CD např. 6 Koncertů op. 10 A. Vivaldiho, CD „Mosaique for golden flute“ (HLM), CD „Mozart in Prague“ (HLM).
     V letošním roce zasedla jako porotkyně v Eurovizní soutěži mladých hudebníků spolupořádané Českou televizí.
     V současné době se věnuje rozsáhlému projektu, který mapuje velmi zajímavé téma – tvorbu žen skladatelek. V České republice projekt zazněl v rámci komorní řady České filharmonie, dále byl prezentován na velmi úspěšném turné v USA a v Rusku.
     Žofie Vokálková vede pravidelně mistrovské kursy a absolvuje sólová koncertní turné v Evropě, USA a Japonsku.
     Je pravidelným hostem Adventních koncertů na ČT 1 a dále jsme ji měli možnost vidět v televizních pořadech a dokumentech jako Bez limitu, Terra musica a dalších.
     Žofie Vokálková získala ocenění „Žena regionu Středočeského kraje“ pořádané pod záštitou Senátu.
Miroslav Laštovka
     Narodil se v Kladně. Od dětství se věnuje hře na housle, které posléze vystřídala trubka. Trubce se věnuje zprvu na LŠU, později po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek i na Státní konzervatoři. Již během studia působil jako 1. trumpetista ve Středočeském symfonickém orchestru v Poděbradech. V roce 1987 se stal 1. trumpetistou Mezinárodní filharmonie mládeže, řízené J. Bělohlávkem se kterou podnikl o rok později turné po východní Evropě. V roce 1988 se zúčastnil soutěže trumpetistů v Brně, kde získal v rámci tehdejší ČSSR 1. cenu.
     Na základě této soutěže především snahou o co nejdokonalejší zvládnutí nástroje vykonal v r. 1988 zkoušku na AMU v Praze a byl přijat. Po pětiletém studiu ukončil AMU státní závěrečnou zkouškou a titulem Magistr hudby.
     Na AMU se plně uplatnila záliba M. Laštovky ve hře na vysokou trubku, kterou zde také vystudoval. Kromě několika soutěží se zúčastnil i mistrovských barokních kurzů (v Blankenburgu).
     V současné době je členem orchestru ND Praha a jako sólista působí nejen v Praze, ale i v celém českém regionu.
     Společně s komorním souborem CONSORTIUM PRAGENSE podnikl koncertní turné po Itálii, BRD, Španělsku. Kromě tohoto souboru spolupracuje již několik let jako sólista s komorními orchestry VIRTUOSI PRAGENSE a MUSICI DI PRAGA, se kterým má i kompaktní desku.
     Vedle této orchestrální činnosti se ve velké míře věnuje činnosti komorní, neboť koncertuje s předními varhaníky a tato činnosti se ještě šířeji prohloubila spojením trubky, varhan a sopránu, mezzosopránu, tenoru či basu.
     V neposlední řadě se M. Laštovka věnuje interpretaci velkých barokních děl např. Magnificat. Velká mše h-moll, Vánoční oratorium atd…