RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK346
Five Star Clarinet Quartet
Heroldova síň
12. ledna 2017 v 19.00 h  Program:  
W. A. Mozart (1756 – 1791) – Divertimento B dur (úprava Jiří Hlaváč) (Allegro con brio, Menuetto, Adagio, Menuetto, Finale)
Jiří Hlaváč (*1948) – Ebony Suite (Andante, Allegro, Air, Allegro, ma non agitato)

  Přestávka  
Jaroslav Ježek (1906 – 1942) – Tmavomodrý svět (úprava Jiří Hlaváč)
Oscar Peterson (1925 – 2007) – Kanadská suita (úprava Jiří Hlaváč) (Balada z východu, Pochod)
Ondřej Kukal (*1964) – Clarinettiana

Five Star Clarinet Quartet
     je sestaven z našich špičkových klarinetistů, kteří mají velké sólistické renomé a komorní zkušenosti z řady pódiových aktivit. Členové souboru jsou také držiteli prestižních ocenění z mezinárodních hudebních soutěží a festivalů a jsou výraznými osobnostmi naší interpretační současnosti. Five Star Clarinet Quartet osciluje repertoárově v oblasti klasické i jazzové hudby a navazuje na projev legendárního souboru Barock Jazz Quintet. Jiří Hlaváč je i v tomto případě autorem aranží, dramaturgie a plní roli moderátora.
     Vystoupení souboru jsou určena pro běžné koncertní prostory, ale i pro zcela netradiční sféru.
Jiří Hlaváč – klarinet, saxofon
     Klarinetista a saxofonista, známý i jako moderátor, skladatel, publicista a výrazný hudební organizátor, člen porot a soutěžních komisí Pražského jara a Concertina Praga. Od roku 1990 vyučuje na Hudební fakultě AMU, v letech 2000 – 2006 byl jejím děkanem.
Vlastimil Mareš – klarinet
     Vítěz řady mezinárodních soutěží mimo jiné i Pražského jara v roce 1981, první klarinetista Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, pedagog a v současnosti děkan Hudební fakulty AMU, uznávaný sólista a dlouholetý člen Pražského dechového kvinteta.
Irvin Venyš – klarinet
     Laureát mezinárodních klarinetových soutěží v Praze, Bayreuthu, Madeiře a Paříži. Rozvíjí ambiciózní sólovou dráhu, v níž se věnuje vedle klasického klarinetového repertoáru také premiérám náročných českých a světových skladeb hudby 20. a 21. století.
Jan Mach – klarinet, basklarinet
     Od roku 2007 člen Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, v roce 2003 byl finalistou prestižní mezinárodní soutěže ARD v Mnichově. Jako člen Tria Arundo je držitelem Ceny Českého komorního spolku pro komorní hudbu za rok 2012.
Jiří Hlaváč – klarinet, saxofon
     Klarinetista Jiří Hlaváč je stálicí naší hudební scény už po tři desetiletí. Studoval pod vedením prof. Antonína Doležala na brněnské konzervatoři a u prof. Vladimíra Říhy na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Jeho umělecký start byl pozoruhodný, velmi brzy získal pověst mimořádně iniciativního komorního hráče a sólisty špičkových kvalit.
     Hudební veřejnosti jsou známy jeho aktivity v rovině interpretační, kompoziční, pedagogické, popularizátorské, publicistické i moderátorské. V průběhu své koncertní kariéry absolvoval více jak 5000 vystoupení ve 43 zemích Evropy, Ameriky, Asie, Afriky, Austrálie. Hrál na prestižních mezinárodních festivalech v Berlíně, Vídni, New Yorku, Moskvě, Amsterodamu, Oslo, Havaně, Bukurešti, Lisabonu, Madridu, Sofii, Paříži, Mnichově, Bratislavě, Praze a j.
     V roce 1975 založil soubor Barock Jazz Quintet a v postu uměleckého vedoucího stojí dodnes, od roku 1972 je členem Českého dechového tria a působí i jako komorní partner nebo sólista s řadou dalších špičkových sólistů – Daniel Veis, Jiří Bárta, Bohuslav Matoušek, Igor Ardašev, komorních souborů – Stamicovo kvarteto, Kociánovo kvarteto, Kubelíkovo trio, nebo orchestrů (včetně amerických – Indianapolis, San Diego). Repertoár Jiřího Hlaváče zahrnuje díla všech slohových období, významně je zastoupena hudba 20. století a též hudba na pomezí vážné hudby a jazzu.
     Je držitelem prestižních ocenění – Zlatý štít za CD Genus  v roce 1989, Gramy Classic 1993 (spolu s Vlastimilem Marešem za Koncerty pro klarinet F. V. Kramáře), Man of the Year 2008 (cena udělovaná Americkým biografickým institutem), Cena Rudolfa II. udělena v roce 2004 Masarykovou akademií umění, Světovou cenu míru udělenou v roce 2006 v USA za umělecký přínos. Jeho studenti získali opakovaně vítězství v prestižních mezinárodních soutěžích v Lisabonu, Norimberku, Madeiře, Praze, Paříži, Markneukirchenu, Bayreuthu.
     Jiří Hlaváč je autorem řady skladeb klasické i jazzové hudby i rozhlasových a televizních pořadů věnovaných oběma žánrům – Mezi proudy, Hudba, kterou mám rád, To nejlepší z klasiky. K jeho aktivitám patří i činnost v hudebních institucích. Od roku 1989 je např. členem AICM v New Yorku, stojí v čele výborů mezinárodních soutěží Pražské jaro a Concertino Praga, v letech 1999 – 2006 byl děkanem Hudební fakulty AMU, kde působí dnes jako profesor klarinetové třídy a vedoucí katedry dechových nástrojů. Je předsedou Rady Asociace hudebních umělců a vědců a je předsedou Kolegia pro udílení cen Thálie.
     Jiří Hlaváč nahrál stovky titulů sólové a komorní literatury pro rozhlasové, televizní a gramofonové společnosti v tuzemsku i zahraničí.