RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK243
Baroque Top Summit
Rabasova galerie Rakovník
Heroldova síň
13. dubna 2017 v 19.00 h

  Program:  
Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788) – Sonáta g-moll Wotq 135 pro hoboj a cembalo (Adagio, Allegro, Vivace)
Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764) – La poule (Slepice) pro cembalo sólo
Antonio Vivaldi (1678 – 1741) – Sonáta c-moll RV. 53 pro cembalo sólo (Adagio, Allegro, Andante, Allegro)

  Přestávka  
François Couperin (1668 – 1733) – XI. Concert royal pro hoboj a cembalo (Majesteusement, Allemande, Seconde Allemande, Courante, Sarabande, Gigue, Rondeau)
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) – Sonáta g-moll BWV 1030b pro hoboj a cembalo (Bez označení, Siciliano, Presto)

Barbara Maria Willi
     Německá cembalistka Barbara Maria Willi vystudovala čtyři vysoké školy (Freiburg, Strasbourg, Salzburg, Brno). Na salcburském Mozarteu absolvovala s vyznamenáním, na brněnské Masarykově univerzitě získala doktorský titul za výzkum generálbasového stylu v 17. století. Ke studentským úspěchům patřila také cena „Prix d’encouragement – special mention” v cembalové soutěži v Bruggách. Ted už je sama profesorkou, a to na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde založila v roce 2014 nové oddělení staré hudby, které v současné době řídí. Jako specialistka na historické klávesové nástroje (cembalo, hammerclavier, varhany) spolupracuje s předními uměleckými osobnostmi a vystupuje na významných pódiích (Rudolfinum, Concertgebouw Utrecht, Konzerthaus Wien). Natáčela řadu kritikou oceněných CD, jako například sonáty J. H. Schmelzera z kroměřížské hudební sbírky (cena německé hudební kritiky) nebo CD „Salve Mater“ s gotickou hudbu pro varhany a hlasy (cena francouzské hudební kritiky Choc du Monde de la Musique/šok hudebního světa). V roce 2000 spolupracovala s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou a Thierry Grégoirem na projektu Händelovských kantát v rámci festivalu Concentus Moraviae. Televizní přenos z tohoto projektu byl oceněn prestižní cenou na televizním festivalu Zlatá Praha 2000. Cembalistka je oblíbeným hostem televizních pořadů, vystoupila na pozvání Marka Ebena v pořadu Na plovárně, její myšlenky zazněly v Noci s Andělem, ale také v dokumentech BRAVO a Terra musica. V roce 2011 publikovala generálbasovou detektivku. Barbara Maria Willi byla v roce 2005 členkou komise Mezinárodní cembalové soutěže v rámci Pražského jara, na kterém zároveň vystoupila. V Brně založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby pod názvem Barbara Maria Willi uvádí…
Vilém Veverka
     V Praze narozený hobojista Vilém Veverka (1978) patří k nejrespektovanějším českým interpretům. Absolvoval Pražskou konzervatoř (F. X. Thuri), Akademii múzických umění v Praze (Liběna Séquardtová) a opakovaně se účastnil kurzů významného francouzského hobojisty Jeana-Louise Capezzaliho. Zásadním impulsem v jeho uměleckém rozvoji však bylo účinkování v „Gustav Mahler Jugendorchester“ a následné studium u předního německého hobojisty Dominika Wollenwebera na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně. Jeho profesní rozvoj podstatně obohatilo i dvouleté působení v Berlínské filharmonii (stipendista Karajanovy nadace). Víc než inspirátory mu byli též špičkoví zahraniční hobojisté – Albrecht Mayer, Hansjörg Schellenberger, Maurice Bourgue či Heinz Holliger. Nastoupená cesta vyvrcholila jeho vítězstvím v jedné z nejprestižnějších hobojových soutěží – Sony Music Foundation (Tokio, 2003). Jako sólista na sebe V. Veverka upozornil prováděním soudobé hudby, dnes jeho repertoár zahrnuje díla všech stylových období – od baroka po současnost. Spolupracuje s významnými českými i zahraničními orchestry, k nimž patří zejména PKF – Prague Philharmonia, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Filharmonie Brno nebo Tokyo Philharmonic, Vancouver Symphony Orchestra, Bayerisches Kammerorchester, Münchener Kammerorchester, Slovenská filharmonie, Filharmonie Krakov atd. Nahrál a v českých premiérách provedl řadu náročných skladeb druhé poloviny 20. století (L. Berio, B. Britten, E. Carter, M. Feldman, W. Rihm, I. Yun, B. A. Zimmermann), včetně koncertů Bohuslava Martinů a Marka Kopelenta (A Few Minutes with an Oboist). Jeho interpretační všestrannost podtrhuje nejen první česká kompletní nahrávka Dvanácti fantazií pro hoboj sólo Georga Philippa Telemanna (Supraphon), ale také první souborné provedení Triových sonát Jana Dismase Zelenky s „Ensemble Berlin-Prag“, který v r. 2011 spolu se členy Berlínské Filharmonie založil. Vilém Veverka je sólistou Filharmonie Brno, primáriem „PhilHarmonia Octet“ a ambasadorem francouzské firmy „Buffet Crampon“. V roce 2014 působil jako „Artist in Residence“ na významném německém festivalu „Mitte Europa“.
     V září roku 2015 vydal u Supraphonu další, v pořadí třetí sólové album – koncerty J. S. Bacha, A. Vivaldiho a G. Ph. Telemanna, které nahrál exkluzivně s Ensemble 18+. Tato nahrávka je považována za nejlepší českou desku svého druhu – na této desce se zásadně podílela i Barbara Maria Willi, se kterou Vilém Veverka systematicky spolupracuje (také v Ensemble Berlin-Prag) od roku 2007.
     Letos na jaře pak vydává, opět pod značkou Supraphon, s Kateřinou Englichovou album „Impressions“.