RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK220
Enrico Zanovello (Itálie) – varhany
Chrám sv. Bartoloměje
1. října 2017 v 19.30 h  Program:  
Johann Adolph Hasse (1699–1783) – Koncert D dur č. 4 (Allegro, Adagio , Allegro)
Johann Christoph Friedrich Bach (1732–1795) – Téma a variace „Ah! vous dirai-je, Maman“
Johann Christian Heinrich Rinck (1770–1846) – Flétnový koncert – transkripce (Allegro maestoso, Adagio, Rondo – allegretto)
Giuseppe Stabile (1908–1972) – Velikonoční meditace
Gordon Young (1919–1998) – Barokní suita (Plein Jeu a la Couperin, Marche Petite, Aria, Toccata)

Enrico Zanovello (Itálie) – varhany
     Enrico Zanovello je italský varhanní virtuos narozený v roce 1963 ve Vicenze. Maturitu ve hře na varhany složil u Stefana Innocentiho a hru na cembalo studoval u Andrey Marconiho.
     Souběžně absolvoval studium na Univerzitě umění a filozofie v Padově se specializací na dějiny hudby a věnoval se výzkumu hudby XVII. a XVIII. století.
     Působí jako sólista, ale je také součástí větších hudebních těles, pravidelně vystupuje na nejdůležitějších varhanních slavnostech a v hlavních katedrálách Itálie, Francie, Německa, Švýcarska, Finska, Dánska, Polska, Švédska, Holandska, České republiky, Rakouska, Skotska, v Rusku, Egyptě, Argentině, Uruguay, Spojených státech.
     Jeho koncerty jsou pravidelně vysílány různými mezinárodními rozhlasovými stanicemi.
     Učí hře na varhany a cembalo na konzervatoři ve Vicenze, je také dirigentem „Coro e Orchestra Barocca Andrea Palladio“ od roku 1990, s nímž provedl kompletní duchovní dílo G. Fandara.
     Je často zván k nově obnoveným historickým a moderním nástrojům, jako jsou Riegerovy varhany v klášteře sv. Spasitele v Jeruzalémě.
     Získal velké uznání jako poradce v oblasti stavby varhan, zabývá se restaurováním historických nástrojů a výstavbou nových varhan. Pravidelně je zván jako člen porot při varhanních soutěžích.
     Nahrál řadu CD, mezi nimi i první nahrávky děl Giuseppa Sammartiniho pro varhany a orchestr a společně s houslistou Giovannim Guglielmem sonáty a koncerty pro housle a cembalo/varhany G. Meneghettiho.
     Za CD „Organi storici del vicentino“ získlal mimořádné ocenění od italského časopisu MUSICA, mezi jeho další úspěchy patří cena COUP DE COEUR od belgického časopisu „Magazine de L‘orgue“. Je editorem publikace o italské hudbě 18. století. Nahrál 18 CD pro labely Ricordi, Discantica, Tactus a Rivo Alto.