RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK204
Jiří Hlaváč – klarinet, saxofon Daniel Wiesner – klavír
koncert k jubileu prof. Jiřího Hlaváče
Heroldova síň
17. ledna 2019 v 19.00 h

  Program:  
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – Divertimento pro klarinet a klavír (úprava Jiří Hlaváč) (Allegro, Menuet, Larghetto, Menuet)
Bedřich Smetana (1824–1884) – Sny (Zaniklé štěstí, Útěcha, V Čechách)
Jiří Hlaváč (*1948) – Air pro saxofon a klavír

  Přestávka  
Karel Husa (1921–2016) – Pohlednice z domova pro altsaxofon a klavír
Jiří Hlaváč (*1948) – Modlitba pro Zuzanu Navarovou
Darius Milhaud (1892–1974) – Scaramouche (2. a 3. část)

Jiří Hlaváč
     patří k mnohavrstevným osobnostem naší hudby. Známý je jako klarinetista, saxofonista, pedagog, skladatel, popularizátor, dramaturg, moderátor i autor textů. V roce 1974 založil Barock Jazz Quintet, v jehož čele stál 30 let. Jen pro tento soubor napsal 28 skladeb (např. Stíny, Padací most, Jízda králů, která měla více než 400 provedení). Dalším výrazným vkladem na poli komorní hudby byla jeho činnost v Českém dechovém triu. Za 37 let pedagogické práce vychoval 14 laureátů mezinárodních hudebních soutěží, vyučoval na Konzervatoři v Plzni, AMU v Praze, VŠMU v Bratislavě. Je autorem sbírky poezie nazvané „Dedikace pro…“, knihy esejí a úvah „Jak to vidím“ i knihy věnované houslistovi Josefu Sukovi „Pokus o portrét“. Jiří Hlaváč stál v čele mnoha organizací a hudebních subjektů m. j. MHS Pražské jaro, Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudebníků Concertino Praga, Asociace hudebních umělců a vědců, Nadace Život umělce, Nadace Bohuslava Martinů.
     Jiří Hlaváč věnuje klarinetu a saxofonu dlouholetou pozornost a přízeň nejen jedinečnou koncertní činností, ale i kompoziční praxí. Je autorem sólové klarinetové skladby Dedikace pro Bohuslava Martinů, Melodramu Čarodějův učeň pro recitátora, flétnu a klarinet, Modlitby za Zuzanu Navarovou pro hlas, klarinet a violoncello, 10 virtuózních klarinetových etud i Metodiky klarinetové hry. V jeho skladbách, jak klasických, tak i jazzových, je patrná dokonalá nástrojová znalost, cit pro výrazové možnosti a barvu tónu, ale i výrazná melodická invence a žánrová vynalézavost. Air pro klarinet a klavír, nebo pro čtyři klarinety koncipoval autor v duchu syntézy barokní formy klidu a vznešenosti s minimalistickou tempově rytmickou pulzací. Sám autor doporučuje i alternativní možnost provádění skladby sopránovým saxofonem.
     Air pro klarinet a klavír byl napsán v roce 2013 pro Třeboň a geniem loci tohoto města je inspirován. Nejen historií, scenérií, architekturou, ale i živou přítomností. Jiří Hlaváč byl spoluzakladatelem a dlouhá léta dramaturgem Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nokturna. Za uměleckou podporu kulturních aktivit města mu bylo v roce 2013 uděleno Čestné občanství města Třeboně. Air je malým hudebním poděkováním autora za tuto společenskou poctu. V podání Jany Černohouzové (klarinet) a Daniela Wiesnera (klavír) zazněla v Třeboni 23. ledna 2014 premiéra skladby. V témže roce vypracoval autor pro Five Star Clarinet Quartet také verzi pro klarinetové kvarteto. V roce 2015 vznikla verze pro sopránový saxofon a smyčce. Od této doby měla skladba řadu provedení v tuzemsku i zahraničí.
Daniel Wiesner
     studoval na pražské konzervatoři u prof. Valentiny Kameníkové a na AMU ve třídě prof. Petera Toperczera. V letech 1988 a 1990 absolvoval mistrovské kurzy u Rudolfa Kehrera ve Výmaru.
     Kromě několika cen z domácích soutěží, které získal ještě za studií na konzervatoři, je Daniel Wiesner vítězem Mezinárodní klavírní soutěže v Glasgow (1990) a nositelem ceny ze soutěže „Vianna da Motta“ v Lisabonu. V roce 1993 obdržel Cenu Hlávkovy nadace.
     Jako sólista a vyhledávaný komorní hráč vystupoval na koncertech ve většině evropských zemí a také v USA, Jordánsku a Tunisu. Je členem několika komorních souborů (od roku 1994 je členem komorního souboru „In modo camerale“, který získal v roce 1996 Cenu Českého spolku pro komorní hudbu a v témže roce se stal finalistou soutěže komorní hudby v japonské Osace), spolupracuje s renomovanými sólisty.
     Řadu skladeb svého širokého repertoáru premiéroval a má též obsáhlou diskografii. Natočil několik sólových CD, mj. s díly B. Smetany, Zd. Fibicha, S. Prokofjeva, K. B. Jiráka a M. Kabeláče. Intenzivně se věnuje soudobé hudbě, zvláště české, má na svém kontě mnoho desítek premiér novinek a několik CD nahrávek.
     Jako sólista vystupuje s předními českými orchestry, s Českou filharmonií (2002 – Bartókův klavírní koncert, 2004 – Martinů Dvojkoncert, 2008 – Messiaen: Exotičtí ptáci a Barvy nebeského města, 2010 – Gemrot: Klavírní koncert – světová premiéra), s FOKem (2005 – Messiaen: Turangalila, 2006 – Mozartův klavírní koncert C dur) a mnoha dalšími.
     Nahrává pravidelně pro Český rozhlas. V roce 2009 obdržel Cenu České hudební rady za vynikající interpretaci soudobé hudby a propagaci české tvorby. V letech 2008–2013 vyučoval hlavní obor klavír na konzervatoři v Pardubicích. Od roku 2012 působí na oddělení klavírní spolupráce na AMU v Praze.