RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK160
IVA KRAMPEROVÁ – housle, PAVEL SVOBODA – varhany
Heroldova síň
22. září 2019 v 19.00 h

  Program:  
Léon Boëllmann (1862–1897) – Gotická suita op. 25, (Chorál, Menuet)
Johann Sebastian Bach (1685–1750) – Ciaccona d moll BWV 1004
Johann Caspar Ferdinand Fischer (1646–1716) – Ciaccona in F
Johann Sebastian Bach (1685–1750) – Jesus bleibet meine Freude BWV 147
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – Andante in F KV 616
Johann Sebastian Bach (1685–1750) – Largo g moll, BWV 1056
Johann Pachelbel (1714–1788) – Partita “Was Gott tut, das ist wohlgetan“
Sigfrid Karg-Elert (1877–1933) – Chorální improvizace (Nun danket alle Gott (Marche triomphale), Freu dich sehr, o meine Gott (Sarabande), Alles ist an Gottes Segen (Fughetta))
Jan Jiří Benda (1714–1754) – Grave

Varhaník Pavel Svoboda
     je laureátem soutěží Pražské jaro a Bach-Wettbewerb Leipzig. Hudbě se začal věnovat na ZUŠ v Dobrušce, hru na varhany studoval na Konzervatoři v Pardubicích, Akademii múzických umění v Praze u prof. Jaroslava Tůmy a Universität der Künste v Berlíně u nizozemského varhaníka Leo van Doeselaara.  Je předsedou spolku PROVARHANY, který se zaměřuje na ochranu historických varhan. Hru na varhany vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a je vedoucím Oddělení historicky poučené interpretace na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze.
Iva Kramperová
     absolventka Hudební fakulty AMU v Praze, je vyhledávanou sólistkou a komorní hráčkou. Hru na housle studovala na pardubické konzervatoři u Vladimíra Kulíka, pražské AMU (Prof. Ivan Štraus, Leoš Čepický) a účastnila se řady interpretačních kurzů v Čechách (Václav Hudeček, Ivan Štraus aj.) i v zahraničí (Francie – Régis Pasquier). Obdržela řadu soutěžních ocenění a stala se stipendistkou firmy Yamaha, laureátkou Mezinárodní soutěže Beethovenův Hradec, Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka a Nadace Český hudební fond. Jako sólistka vystupuje s orchestry, uvádí i díla soudobých autorů: Jaroslava Smolky, Slavomíra Hořínky, Miroslava Kubičky, Jožky Matěje a Luboše Fišera. Je koncertním mistrem komorního souboru Barocco sempre giovane, s kterým natočila řadu CD a vystoupila na stovkách koncertů v ČR i v zahraničí (Španělsko, Německo, Belgie aj.) včetně festivalů jako je Pražské jaro. Natáčí pro Český rozhlas i televizi a je profesorkou houslové hry na Konzervatoři Pardubice.