RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK914
Škampovo kvarteto a Pražákovo kvarteto
Rabasova galerie v Rakovníku
Heroldova síň
3. září 1992 v 19.30 h
Škampovo kvarteto: Pavel Fischer, Jana Lukášová, Radim Sedmidubský a Karel Snětina
Pražákovo kvarteto: Václav Remeš, Vlastimil Holek, Josef Klusoň a Michal Kaňka

  Program:  
Bedřich Smetana (1824–1884) – II. kvartet D moll pro dvoje housle, violu a violoncello (1883) (Allegro, Allegro moderato, Allegro, non piu moderato, ma agitato e con fuoco, Finale presto)
Leoš Janáček (1854–1928) – I. kvartet pro dvoje housle, violu a violoncello (z podnětu L. N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“) (Adagio (con moto), Con moto, Con moto (vivace andante), Con moto (adagio))
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847) – Smyčcový oktet Es dur, op. 20 (Allegro moderato, ma con fuoco andante, Scherzo, allegro leggierissimo presto)