RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK967
Vánoční koncert pěveckého sboru Václav Čistá
Rabasova galerie v Rakovníku
Heroldova síň
25. prosince 1992 v 17.00 h
sbormistr František Pálek
klavírní doprovod Eduard Ekert
recitace Hana Klimešová, Václav Sokol
úprava koled pro sbor: Antonín Tučapský, profesor na Trinity kollege of music – London

  Program:  
Šteyerův kancionál – Aj, růže rozvila se
Jaroslav Vrchlický – Vánoce (recitace)
Antonín Tučapský – Gloria, Jak jsi krásné, neviňátko, Chtíc aby spal
Adam Michna z Otradovic – Vánoční vinšovaná pošta (recitace), U Betlema dnes Maria, Co to znamená, Radostně budem zpívati, Poslechněte mne málo, Když veškeren svět (recitace), Přišlo jsi k nám, Jezulátko, Aj, dnes v Betlemě, V půlnoční hodinu

  Přestávka  
Jindřich Šimon Baar – Chodská koleda (recitace), Ráda bych k Betlemu
Michael Praetorius – Es ist ein Ros' entsprungen
Šteyerův kancionál – Pán Kristus se narodil
Anton Bruckner – Ave Maria
František Hrubín – Koleda (recitace), Štěstí, zdraví, Narodil se Kristus Pán

     Předprodej v pokladnách Kulturního centra a Rabasovy galerie.