RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1294
Eva Charvátová, Vojtěch Kupka a Přemysl Charvát
Rabasova galerie v Rakovníku
nadace Český hudební fond
Heroldova síň
4. června 1996 v 19.30 h
Eva Charvátová – soprán
Vojtěch Kupka – baryton
Přemysl Charvát – klavír

  Program:  
W. A. Mozart – Don Giovanni (Šampaňská árie, 1. árie Zerliny, Zastaveníčko, 2. árie Zerliny, Duet Zerlina – Giovanni), Variace C dur „Ah, vous dirai je“
B. Smetana – Čertova stěna (árie Voka), Dvě vdovy (árie Karoliny)
A. Dvořák – Jakobín (duet Julie a Bohuše)

  Přestávka  
Ch. Gounod – Faust a Markéta (árie Valentina, árie Markétky)
G. Verdi – Il Trovatore (duet Leonory a Luny)
G. Rossini – La regatta veneziana (klavír)
G. Verdi – La Traviata (árie Germonta, árie Violetty)
G. Donizetti – Don Pasquale (duet Noriny a Malatesty)

Eva Charvátová (nar. 1969) (sólistka SD Ostrava)
     Koloraturní sopranistka je absolventka pražské konzervatoøe ze tř. prof. J. Krásové. Absolvovala dvakrát letní Evropskou operní školu (E.C.O.V.) v Belgii u význačných amerických pedagogů. Soukromě studuje ve Vídni u prof. O. Miljakovič. Je laureátkou pěveckých soutěží v Trnavě a Karlových Varech (1990) a finalistkou vídeňské operní soutěže (1991). Ke špičkám jejího operního repertoáru patří Mozartova Královna noci, Konstance i Blonda, Verdiho Gilda i Violetta, Rossiniho Semiramis, Rosina i EIvíra, Offenbachova Olympie, Straussova Fiakermilli i Zerbinetta a řada dalších, včetně oper soudobých. Hostovala v Německu, Belgii, v Národním divadle i Státní opeře v Praze, Brně aj. V současné době je sólistkou Státního dívadla v Ostravě. Její koncertní repertoár je neméně bohatý, zpívala s mnoha českými orchestry a zpívala i v Německu a ve Vídni. Její činnost doplňují i písňové recitály a nahrávky v rozhlase a televizi.
     
Vojtěch Kupka (sólista SD Ostrava)
     Barytonista je absolventem brněnské konzervatoře oboru hoboj a zpěv ze tř. prof. Fr. Kunce.
     V roce 1979 se stal vítězem pěveckých soutěží v Trnavě a Karlových Varech. Po absolvování konzervatoře působil 2 roky jako sólista Státního divadla v Brně. Od roku 1982 je sólistou Státního divadla v Ostravě. Hostoval v Národním divadle v Praze, ve Státním divadle v Rize, v Německu a ve Španělsku. Spolupracuje s našimi i zahraničními orchestry a komorními soubory. Jeho koncertní činnost doplňují nahrávky pro rozhlas a televizi a také činnost pedagogická.
     
Přemysl Charvát (dirigent opery ND Praha)
     Po absolutoriu pražské AMU, obor dirigování nastoupil do Národního divadla v Praze, kde jako dirigent působí dodnes. Jeho repertoár obsahuje na 120 jevištních titulů. 10 let vedl symfonický orchestr pražské konzervatoře a má bohatou praxi i jako sbormistr. Hostuje u většiny našich orchestrů i v zahraničí – dirigoval prakticky v celé Evropě. Bohatou činnost dirigentskou doplňuje činnost pianistická – je sólistou, doprovazečem i komorním hráčem. Vedle nahrávek gramofonových, rozhlasových a televizních je významná i rozsáhlá tvorba překladatelská a instrumentátorská.